Elektroniczny obieg dokumentów księgowych w firmie

Tworząc oferty handlowe czy też pisma do kontrahentów, często wymagana jest akceptacja ich treści np. przez przełożonego. W tradycyjnym modelu wymaga to wymiany wielu emaili i przesyłania załączników. Ready_™  umożliwia szybkie uzyskanie opinii i wymaganej zgody, związanej z danym zadaniem oraz udostępnia możliwość uruchomienia procedury obiegu dokumentu.

Jak uruchomić procedurę obiegu dokumentów?

Aby uruchomić procedurę obiegu dokumentów, należy skorzystać z aplikacji Dokumenty i utworzyć np. nowe pismo wychodzące. Ready_™ umożliwia uruchomienie procedury obiegu dokumentu poprzez jej wybranie z listy dostępnych.

Po prawej stronie dokumentu zostanie wyświetlona wstęga z informacjami o krokach procedury. Dokument zostanie przekazany do wybranej osoby celem akceptacji. Akceptant zostanie powiadomiony o nowym dokumencie do akceptacji poprzez strumień powiadomień oraz zobaczy nowy dokument w swoim panelu Workflow.

Po wymianie komentarzy i akceptacji dokumentu, otrzymamy odpowiednie powiadomienie o zakończeniu procesu.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!