Obieg dokumentów

Tworząc oferty handlowe czy pisma do kontrahentów często wymagana jest akceptacja ich treści np. przez przełożonego. W tradycyjnym modelu wymaga to wymiany wielu emaili i przesyłania załączników. Szybko uzyskuj opinię i wymagane zgody związane z Twoim zadaniem. Ready_™ udostępnia Ci możliwość uruchomienia procedury obiegu dokumentu!

Jak uruchomić procedurę obiegu dokumentów? #

Skorzystaj z aplikacji Dokumenty i utwórz np. nowe pismo wychodzące. Ready_™ daje Ci możliwość uruchomienia procedury obiegu dokumentu. Wybierz z listy dostępną procedurę i uruchom ją.

Po prawej stronie dokumentu zostanie wyświetlona wstęga z informacjami o krokach procedury. Dokument zostanie przekazany do wybranej osoby celem akceptacji. Akceptant zostanie powiadomiony o nowym dokumencie do akceptacji poprzez strumień powiadomień oraz zobaczy nowy dokument w swoim panelu Workflow.

Po wymianie komentarzy i akceptacji dokumentu otrzymasz odpowiednie powiadomienie o zakończeniu procesu.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!