Obecność i czas pracy

Praca zdalna rodzi obawy menedżerów przed tym jak ich współpracownicy zarządzają swoim czasem pracy. Korzystając z Ready_™ w łatwy sposób sprawdzisz czy pracownicy przystąpili do pracy, czy są dostępni online, jakie zadania zrealizowali oraz ile czasu im poświęcili.

Jak sprawdzić obecność pracowników? #

Każdy pracownik logując się do systemu staje się widoczny jako dostępny i tym samym potwierdza swoją obecność w pracy. Ready_™ informuje Cię o tym przez wyświetlenie zielonej ikony dostępności na liście czatu oraz poprzez wyświetlenie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w aplikacji Czas pracy.

 

Jak sprawdzić ile czasu poświęcono na realizację zadań? #

Ready_™ udostępnia Tobie aplikację Czas pracy, w której zweryfikujesz ile czasu członkowie Twojego zespołu spędzili nad realizacją przydzielonych im zadań. Dane możesz wyświetlać w widoku dziennym i miesięcznym, zbiorczo dla działu, a także pojedynczo dla konkretnej osoby. Sposób wyświetlania wybierzesz zaznaczając odpowiedni element struktury organizacyjnej firmy.

W części dziennej zobaczysz dane dotyczące bieżącego dnia, ale korzystając z filtru wybierzesz konkretny dzień z kalendarza.

W części miesięcznej raport wyświetli zbiorcze dane o sumie czasu realizacji zadań dla każdego z pracowników. Wybierając w tabeli konkretny dzień dla osoby, zobaczysz podsumowanie zrealizowanych zadań wraz z czasem obecności.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!