Loading...

Akceptacja płatności

Akceptacja płatności jest procesem realizowanym w zakładce DO AKCEPTACJI aplikacji Płatności. Wykorzystanie tej funkcjonalności wymaga działania aplikacji w trybie Z AKCEPTACJĄ PŁATNOŚCI (patrz Konfiguracja). Ma ona na celu umożliwić osobom uprawnionym w grupie PŁATNOŚCI – zakładka Akceptacja Płatności na zatwierdzenie płatności do eksportu.

Przez zatwierdzenie płatności do eksportu należy rozumieć decyzję osoby uprawnionej, o tym, które z gotowych płatności mają być w danym momencie eksportowane, a które dalej mają oczekiwać na zatwierdzenie.

Proces realizujemy następująco. Będąc w zakładce DO AKCEPTACJI (1) należy zaznaczyć na liście minimum jedną płatność (2). Po kliknięciu przycisku Zatwierdź płatność (3) zaznaczone płatności są przenoszone do zakładki DO EKSPORTU.

Zatwierdzanie płatności

 

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top