Loading...

Wprowadzenie do konfiguracji płatności

Konfiguracja aplikacji Płatności wykonywana jest z poziomu modułu Ustawienia. Moduł Ustawień należy uruchomić z menu aplikacji:

Uruchomienie ustawień

Po otwarciu okna modułu należy przejść do zakładki Płatności.

Struktura ustawień aplikacji Płatności

Konfiguracja aplikacji Płatności składa się z trzech grup ustawień:

  • Konfiguracja – ustawienie podstawowych parametrów działania aplikacji. Szczegółowo opisana w tym artykule.
  • Mapowanie kont bankowych – ustawianie szablonów eksportu do banku dla kont bankowych Płatnika (opis tutaj).
  • Słowniki – lista słowników systemowych (szczegóły tutaj).
Top