Loading...

Waluty

Aby zarządzać słownikiem walut, klikamy w przycisk [Otwórz] na kafelce Waluty.

Przyciski:

  1. Nowa – dodaje nową walutę.
  2. Edycja – edytuje zaznaczoną walutę.
  3. Usuń – usuwa zaznaczoną pozycję.
  4. Kursy wymiany – wyświetla okno z wszystkimi pobranymi kursami wybranej waluty.
  5. Pokaż waluty – otwiera w nowej zakładce stronę www.bankier.pl.
  6. Aktualizuj – aktualizuje kurs wybranej, zaznaczonej waluty.
  7. Zaplanowane zadania – wyświetla okno umożliwiające tworzenie harmonogramu zadań aktualizacji kursów walut.
  8. Odśwież listę walut – odświeża widok listy walut.

Klikając w przycisk [Nowa]/[Edycja] możemy dodać/modyfikować w wyświetlonym oknie zaznaczoną walutę. W tym celu wypełniamy wymagane pola i klikamy w przycisk [Zapisz].

Aktualizację kursów walut można wykonać ręcznie, zaznaczając wybraną walutę i klikając przycisk [Aktualizuj]. Aktualizację kursów można również zaplanować, dodając zadanie do harmonogramu aktualizacji. W tym celu klikamy przycisk [Zaplanowane zadania] i w wyświetlonym oknie dodajemy nowe zadanie aktualizacji walut.

Illustration
Top