Loading...

Usuwanie płatności

Operacja usuwania błędnej płatności może być wykonana z następujących miejsc:

  • z  aplikacji Płatności
  • z poziomu zakładki Powiązania dokumentu faktury zakupu.

Z poziomu aplikacji Płatności operację tę można wykonać w zakładkach grupy Płatności, tj.:

  • W PRZYGOTOWANIU
  • ZABLOKOWANE
  • DO AKCEPTACJI
  • DO EKSPORTU

oraz w grupie POZOSTAŁE DOKUMENTY z zakładki DOKUMENTY PŁATNOŚCI.

Usuwanie płatności w aplikacji Płatności

Aby usunąć płatności w zakładkach grupy Płatności należy na liście wskazać minimum jedną płatność, następnie z menu rozwijanego z górnej belki (1) wybrać opcję Usuń płatność (2). Po potwierdzeniu płatność zostanie usunięta.

Usuwanie płatności z menu

Można również wykorzystać do tego menu kontekstowe (przykład menu z jednej z zakładek poniżej):

W zakładce DOKUMENTY PŁATNOŚCI usuwanie płatności realizowane jest przyciskiem z górnego paska Usuń płatność.

DP Usuwanie płatności

Uwaga!

  1. Usuwanie płatności, których źródłem NIE są dokumenty typu faktury zakupu oraz delegacje powodują usunięcie WYŁĄCZNIE wskazanej płatności.
  2. Usuwanie płatności typu „ad-hoc” powoduje usunięcie płatności oraz powiązanego z płatnością dokumentu płatności.
  3. Nie można usunąć płatności, która ma status ZAPŁACONE lub W BANKU.

Usuwanie płatności z poziomu zakładki Powiązania dokumentu faktury zakupu

Oprócz usuwania płatności w zakładkach aplikacji Płatności istnieje możliwość usuwania płatności z poziomu dokumentu faktury zakupu. Aby usunąć taką płatność należy otworzyć dokument faktury, przejść do zakładki Powiązania, a kliknąć ikonę kosza. Po potwierdzeniu usuwania płatności wybrana płatności zostaje usunięta.

Usuwanie płatności

 

Top