Loading...

Usuwanie i przywracanie konta

Rolą administratora jest również usuwanie niepotrzebnych kont oraz ewentualne ich przywracanie w systemie.

Aby usunąć konto, należy:

 1. włączyć moduł Konta użytkowników;
 2. na liście w oparciu o filtry lub wyszukiwarkę odnaleźć i zaznaczyć konto, które ma zostać usunięte;
 3. kliknąć przycisk Usuń;
Usuwanie istniejącego konta
 1. kliknąć przycisk TAK, by potwierdź chęć usunięcia konta.

W tym miejscu warto pamiętać, że zdarzają się sytuacje, w których usunięcie konta nie jest najlepszym rozwiązaniem, a jednocześnie pracownik czasowo musi utracić dostęp do systemu. W takim wypadku możliwości są dwie:

 • edytować ustawienia konta i dla pola Typ konta ustawić opcję Użytkownik bez możliwości logowania się;
 • dezaktywować konto – operacja ta czasowo wyłączy konto i może zostać łatwo cofnięta, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Aby dezaktywować konto, należy:

 1. włączyć moduł Konta użytkowników;
 2. na liście w oparciu o filtry lub wyszukiwarkę odnaleźć i zaznaczyć konto, które ma zostać dezaktywowane;
 3. kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę konta i z podręcznego menu wybrać opcję Dezaktywacja;
Dezaktywowanie konta
 1. kliknąć przycisk TAK, by potwierdzić chęć wyłączenia konta;
 2. dezaktywowane konto na liście pojawi się jako przekreślona pozycja. Jeżeli konta nie widać na liście, należy sprawdzić ustawienia filtrów (opcja Usunięte).

Aby przywrócić usunięte/dezaktywowane konto, należy:

 1. włączyć moduł Konta użytkowników;
 2. na liście w oparciu o filtry lub wyszukiwarkę odnaleźć i zaznaczyć konto, które ma zostać przywrócone. Jeżeli konto nie jest widoczne na liście, należy sprawdzić ustawienia filtrów;
 3. kliknąć przycisk Przywróć, konto zostanie ponownie włączone;
Przywracanie usuniętego / dezaktywowanego konta
 1. kliknąć przycisk TAK, aby potwierdzić chęć odzyskania konta;
 2. konto zostanie odzyskane ze wszystkimi ustawieniami, jakie miało wcześniej. Jeżeli użytkownik nie pamięta hasła, można je zresetować. Proces ten opisano w oddzielnym artykule.
Illustration
Top