Loading...

Ustawienia modułu Zapotrzebowania

Ustawienia modułu Zapotrzebowania są dostępne łącznie z tymi dla Zamówień. W niniejszym artykule opisano wybrane opcje, które mają wyłącznie związek z modułem Zapotrzebowania.

Wszystkie ustawienia dotyczące modułu Zapotrzebowania zebrano w narzędziu Ustawienia aplikacji. Aby je otworzyć, należy kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji. W nowym oknie należy odszukać sekcję ZAKUPY i kliknąć KONFIGURACJA.

Ustawienia modułu Zapotrzebowania

Opcja Akceptacja zapotrzebowań pozwala określić, w jaki sposób mają być procedowane kolejne zapotrzebowania. Po kliknięciu przycisku ZMIEŃ należy wybrać jedno z dostępnych ustawień:

  • Bez akceptacji – zapotrzebowanie nie będzie podlegać procedowaniu i trafi bezpośrednio do dalszej realizacji;
  • Do wyboru przez zlecającego – osoba zlecająca za każdym razem będzie wskazywać pracownika, który ma dokonać akceptacji;
  • Domyślna grupa – użyte zostaną osoby z domyślnej grupy, którą należy wskazać po zaznaczeniu opcji;
  • Domyślny akceptant – zawsze będzie to ta sama osoba, którą należy wskazać po zaznaczeniu opcji;
  • Przełożony wnioskującego lub on sam, gdy należy do grupy – akceptacji dokona przełożony osoby wnioskującej. Dodatkowo można wskazać grupę i jeżeli wnioskujący do niej należy, wtedy on sam będzie mógł dokonać akceptacji;
  • Przełożony wnioskującego (według struktury) – bezpośrednio przełożony osoby wnioskującej. Zależność wynika ze struktury organizacyjnej;
  • Wnioskujący – akceptacji może dokonać sam wnioskujący.

Po wybraniu odpowiedniej opcji należy uzupełnić dodatkowe pola (jeżeli będą widoczne) i kliknąć przycisk ZAPISZ.

Ustawienia obiegu akceptacji

Opcja Wyślij powiadomienie po akceptacji zapotrzebowania zawiera dodatkowe ustawienia, które można włączyć/wyłączyć w zależności od potrzeb:

  • po włączeniu opcji twórca zapotrzebowania otrzyma powiadomienie systemowe;
  • po włączeniu opcji pracownik wskazany jako „Wnioskujący” na zapotrzebowaniu otrzyma powiadomienie systemowe;
  • po włączeniu opcji pracownik wskazany jako „Osoba odbierająca” na zapotrzebowaniu otrzyma powiadomienie systemowe.

Każda z powyższych opcji włączy lub wyłączy powiadomienia w określonej sytuacji.

Illustration
Top