Szablony dokumentów

Tworzenie dokumentów, każdorazowo od początku, zajmuje bardzo dużo czasu. Dodatkowo istnieje ryzyko braku utrzymania standardu wyglądu dokumentów, ponieważ przygotowywane są one przez wiele osób. System Ready_™ pozwala usprawnić tworzenie dokumentów i skorzystać z przygotowanych szablonów.

Jak stworzyć szablon dokumentu?

Aby stworzyć szablon dokumentu, należy przejść do Panelu sterowania, a następnie Szablony dokumentów i wybrać Załaduj domyślne szablony. W kolejnym kroku należy pobrać na dysk lokalny dokument, który będzie edytowany i otworzyć go, np. w Word. Następnie należy wprowadzić zmiany, takie jak np. dodanie logo firmy.

Tak przygotowany dokument należy dodać do zakładki Szablony dokumentów.

 

Jak wygenerować dokument korzystając z szablonu?

W tym celu można skorzystać z aplikacji Dokumenty i wybrać dokument, który chcemy utworzyć, np. pismo wychodzące. Na tym etapie należy uzupełnić takie szczegóły, jak: odbiorca, czy powiązanie ze sprawą, której dotyczy pismo, a następnie zapisać dokument.

Po zapisaniu pojawi się nowa opcja Generuj plik. Korzystając z niej należy wybrać odpowiedni szablon i wygenerować dokument. Pismo jest udostępnione do pobrania i edycji i widoczne jest również w zakładce Załączniki. Po zakończeniu edycji treści dokumentu można zapisać go jako nową wersję dokumentu.

Rozpocznij pracę z Ready_™

Uruchom system i korzystaj przez 14 dni bezpłatnie!