Loading...

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna jet jednym z kluczowych elementów przy konfiguracji systemu. Dostęp do struktury organizacyjnej posiada wyłącznie użytkownik, który posiada uprawnienia Administratora. Aby przejść do konfiguracji struktury organizacyjnej, należy nacisnąć na Centrum (3 pionowo ułożone kółka w prawym górnym rogu ekranu), następnie na zakładkę Pracownicy i dalej na Strukturę organizacyjną.

Tworzenie struktury organizacyjnej

Aby dodać nowy element struktury, należy zaznaczyć na drzewku jednostkę, która ma być nadrzędna, po czym kliknąć ikonę Plus. Po wypełnieniu wyświetlonego po prawej stronie formularza należy zapisać zmiany.

Znaczenie pól:

  • Nazwa – 
  • Symbol – wartość w tym polu będzie m.in. elementem nazwy teczki tworzonej dla działu.
  • Typ jednostki: Organizacja – najwyższa w strukturze jednostka, składająca się z komórek organizacyjnych i stanowisk. W obrębie jednego środowiska możliwe jest utworzenie kilku organizacjiKomórka organizacyjna – (oddział, wydział lub departament) jednostka tworzona jako podrzędna dla organizacji, Stanowisko – funkcja, jaką pracownik pełni w organizacji, może mieć budowę hierarchiczną.
  • Nadrzędna – pole uzupełniane automatycznie i nieedytowalne, jego zawartość wynika z pozycji zaznaczonej na drzewku po lewej stronie.
  • Repozytorium – miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, zaznaczenie checkbox oznacza, że w tej komórce organizacyjnej/ dziale będzie można zakładać teczki. Zalecane jest zaznaczanie tej opcji dla komórek organizacyjnych.
  • Jednostka rozliczeniowa – zaznaczenie checkbox jest szczególnie istotne w przypadku pracy w kontekście wielu spółek.
  • Dane jednostki – powiązanie kontrahenta w przypadku pracy w kontekście wielu spółek.

https://ready-os.com/pl/docs/system/jak-poprawnie-skonfigurowac-strukture-organizacyjna-w-firmie/

 

Edycja elementów struktury organizacyjnej

Aby modyfikować informacje o jednostce organizacyjnej, należy zaznaczyć ją na drzewku i kliknąć ikonę Edycja Pasku narzędzi. Zmiany dokonywane są w formularzu Dane jednostki, tożsamym z formularzem dodawania nowej jednostki.

Istnieje możliwość przemieszczania elementów struktury w obrębie drzewka – w górę, w dół lub w dowolne miejsce. W celu przeniesienia wybranej jednostki, zaznacza się ją na drzewku i przesuwa, klikając niebieskie strzałki Pasku narzędzi. Taka zmiana spowoduje jedynie zmianę wizualną struktury, nie wpływa na jej funkcjonalność.

Po kliknięciu strzałki Przenieś otwierane jest drzewko, na którym należy wskazać jednostkę, która ma być nadrzędna dla przenoszonej.

Usuwanie elementów struktury organizacyjnej

Aby usunąć jednostkę organizacyjną, należy zaznaczyć ją na drzewie i kliknąć ikonę Usuń w Pasku narzędzi. Jednostka ta jest usuwana wraz ze wszystkimi elementami podrzędnymi. Jeśli usunięte zostanie stanowisko, usunięte zostanie również powiązanie pracownika z tym stanowiskiem, o ile wcześniej takie istniało.

 

 

 

 

 

 

 

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top