Loading...

Soneta enova365

Dane konektora:
Producent Soneta Sp. z o.o.
Systemy ERP enova365
Formaty wymiany danych
  • Wymiana poprzez plik tekstowy (.txt)
Zakres eksportowanych danych
  • Dane kontrahenta (dostawcy lub nabywcy w zależności od typu dokumentu)
  • Nagłówek dokumentu
  • Tabela zostawienia VAT
  • Zapisy kosztowe ze wskazaniem Kategorii pozycji
Wykorzystywane szablony księgowań

Zapisy kosztowe wymagają zdefiniowania szablonu księgowania. Szablon księgowania ma definiować kategorie / atrybuty. W szablonie należy zdefiniować kategorię pozycji (o nazwie KATEGORIA_POS). Pozycje kosztowe wymagają uzupełnienia stawki VAT oraz kwoty VAT.

Wykorzystywane systemowe szablony księgowań:

  • Faktury sprzedaży – kategoria z pozycji przychodów
  • Faktury zakupu – Kategorie z pozycji kosztowych
Konfiguracja

Panel konfiguracji konektora wygląda następująco:

Konfiguracja pozwala na zdefiniowanie parametrów eksportu do systemu ERP. Zakres parametrów obejmuje określenie szablonów księgowań według typów dokumentów:

Illustration
Top