Loading...

Słowniki MPK, RK i Dodatkowe analityki

Fakturę zakupu opisujemy kosztowo wprowadzając koszt i uzupełniając analityki, które przed rozpoczęciem obiegu należy wprowadzić. W odpowiednich kafelkach klikamy przycisk [Otwórz], a następnie w szybki sposób samodzielnie tworzymy/modyfikujemy pozycje odpowiednich słowników.

Słownik Miejsca Powstawania Kosztów

Aby zarządzać słownikiem MPK, należy kliknąć w przycisk [Otwórz] na odpowiedniej kafelce.

Przyciski:

 1. Dodaj – dodaje nowe MPK.
 2. Edytuj – edytuje zaznaczoną pozycję MPK.
 3. Usuń – usuwa zaznaczoną pozycję MPK.
 4. Odśwież listę – odświeża listę pozycji MPK.
 5. Importuj MPK – uruchamia mechanizm importu pozycji MPK z pliku *.csv.
 6. Przepisz MPK – uruchamia mechanizm przepisania MPK z jednego roku obrachunkowego na kolejny.

Klikając w przycisk [Dodaj]/[Edytuj] można dodać/modyfikować pozycje MPK w wyświetlonym oknie. W tym celu należy wypełnić wymagane pola i kliknąć w przycisk [OK].

Przepisanie słownika MPK na kolejny rok

Dodatkowo, w oknie zarządzania słownikiem MPK, istnieje możliwość przepisania, poprzez kliknięcie
w przycisk [Przepisz], wszystkich pozycji słownika MPK z jednego roku obrachunkowego na kolejny.

Alternatywnym sposobem wprowadzenia pozycji słownika MPK jest import tych pozycji z pliku *.csv, który można uruchomić poprzez kliknięcie w przycisk [Import z CSV] w oknie słownika MPK lub
w kafelce [Miejsce powstawania kosztów].

W pierwszym kroku kreatora importu MPK należy wskazać plik importu i parametry jego odczytu oraz kliknąć w przycisk [Dalej].

W kolejnym kroku należy ustawić parametry importu oraz powiązanie pól pozycji słownikowych
z nagłówkami pliku importu i kliknąć [Dalej]. W tym momencie następuje import pozycji MPK, a po jego zakończeniu wyświetlane jest podsumowanie.

Słownik Rodzaje Kosztów

Aby zarządzać słownikiem RK, należy kliknąć w przycisk [Otwórz] na kafelce Rodzaje kosztów.

Przyciski:

 1. Dodaj – dodaje nowy RK.
 2. Edytuj – edytuje zaznaczoną pozycję RK.
 3. Usuń – usuwa zaznaczoną pozycję RK.
 4. Odśwież listę – odświeża listę pozycji RK.
 5. Importuj RK – uruchamia mechanizm importu pozycji RK z pliku *.csv.
 6. Przepisz RK – uruchamia mechanizm przepisania RK z jednego roku obrachunkowego na kolejny.

Klikając w przycisk [Dodaj]/[Edytuj] można dodać/modyfikować, w wyświetlonym oknie, zaznaczoną pozycję RK. W tym celu należy wypełnić wymagane pola i kliknąć w przycisk [OK].

Przepisanie słownika RK na kolejny rok

Dodatkowo w oknie zarządzania słownikiem RK można, klikając w przycisk [Przepisz RK], przepisać wszystkie pozycje słownika RK z jednego roku obrachunkowego na kolejny.

Alternatywnym sposobem wprowadzenia pozycji słownika RK jest import tych pozycji z pliku *.csv, który można uruchomić poprzez kliknięcie w przycisk [Importuj RK] w oknie słownika RK lub w kafelce [Rodzaje kosztów].

W pierwszym kroku kreatora importu RK należy wskazać plik importu i parametry jego odczytu oraz kliknąć w przycisk [Dalej].

W kolejnym kroku należy ustawić parametry importu oraz powiązanie pól pozycji słownikowych
z nagłówkami pliku importu i kliknąć[Dalej]. W tym momencie następuje import pozycji RK, a po jego zakończeniu wyświetlane jest podsumowanie.

Illustration
Top