Loading...

Projekty

Aby zarządzać słownikiem Projekty, klikamy w przycisk [Otwórz] na odpowiedniej kafelce.

Klikając w przycisk [Dodaj]/[Edytuj] możemy dodać/modyfikować w wyświetlonym oknie zaznaczony projekt. W tym celu wypełniamy wymagane pola i klikamy w przycisk [Zapisz].

Alternatywnym sposobem wprowadzenia pozycji słownika Projekty jest import tych pozycji z pliku *.csv, który można uruchomić, klikając w przycisk [Import].

Słownik projektów w odróżnieniu od pozostałych analityk nie jest ograniczany do roku obrachunkowego, każdy projekt

Illustration
Top