Loading...

Rozliczenie z zamówieniem

Rozliczanie faktury z zamówieniami, ma na celu powiązanie zamówień z fakturą zakupu i rozliczenie i weryfikację zamówienia vs faktura. Przechodzącą na zakładkę Pozycje otwieramy moduł rozliczeń, w którym widzimy wszystkie nie rozliczone pozycje zamówień wysłane do Dostawcy i nie rozliczone lub rozliczone częściowo z fakturami.

 

Po dodaniu pozycji możemy zmienić ilość, wartość zakupionej pozycji zgodnie z dostawą jeśli różni się od zamówienia.

 

Następnie przechodzimy na zakładkę Koszty gdzie przyciskiem Przepisz kopiujemy pozycje zamówień. Jeśli pozycje zamówień miały uzupełnione Miejsca Postawania Kosztów i Rodzaje Kosztów automatycznie zostaną uzupełnione na kosztach.
Jeśli suma pozycji czyli również kosztów nie zgadza się z kwotą netto faktury należy uzupełnić informacje o brakujące elementy żeby suma kosztów równała się kwocie netto faktury.

Faktura zgodna z zamówieniem nie wymaga akceptacji

Po opisie merytorycznym faktury, zazwyczaj w procesie przekazywana jest do Akceptacji. Możliwe jest ustawienie pominięcia akceptacji w przypadku zgodności zamówienia z fakturą.
W tym celu przechodzimy do Ustawieniach aplikacji ->Faktury zakupu->Ustawienia i odszukujemy ustawienie „Pomiń akceptację faktury jeśli wartość faktury jest zgodna z wartością szacunkową zamówienia. Procent odchyleń na +/- od kwoty netto można ustali w aplikacji Zamówień” i ustawiamy na TAK.

Od teraz każda faktura przed przekazaniem do Akceptacji sprawdza czy kwota netto faktury = suma netto pozycji. Kwota netto pozycji pobierana jest z pozycji zamówienia a ilość z pozycji faktury zapobiega to ewentualnym zmianom kwoty już na rozliczeniu faktury względem zamówienia. Zazwyczaj faktura nie jest zgodna z zamówieniem, brakuje dodatkowych pozycji, które nie zostały uwzględnione np. jak transport, dlatego możliwe jest wprowadzenie odchylenia, które traktowane jest jako zgodne.

W tym celu przychodzi do Ustawienia aplikacji -> Zakupy -> Automat akceptacji faktur i wprowadzamy regułę

 

Od tej pory wszystkie faktury których wartość nie przekracza 4000 będą uważane za zgodne z zamówieniem jeśli wartość pozycji zamówienia jest pomiędzy 3600 a 4400

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top