Loading...

Rozliczenie z zamówieniem

Użytkownik systemu Ready_TM w ramach modułu Faktury zakupu może dokonać rozliczenia faktury z zamówieniem. Proces ten jest możliwy po spełnieniu dwóch warunków:

 • wykupieniu pakietu Zakupy (moduły Zamówienie i Zapotrzebowania);
 • ustawieniu statusu zamówienia na ZAMÓWIONO lub ZREALIZOWANO CZĘŚCIOWO;
 • ustawieniu statusu zapotrzebowania na ZAAKCEPTOWANE.

Rozliczenie ma na celu powiązanie zamówień z fakturą zakupu oraz rozliczenie i weryfikację zamówienia względem faktury. Wszystkie niezbędne działania wykonywane są z poziomu zakładki Pozycje dostępnej po otwarciu faktury.

Procedura rozliczenia faktury z zamówieniem odbywa się najczęściej podczas procesu obiegu faktur na etapie OPIS MERYTORYCZNY. Poniżej opisano sam przebieg rozliczania.

Aby rozliczyć faktury z zamówieniem, należy:

 1. włączyć moduł Faktury zakupu;
 2. korzystając z filtrów lub wyszukiwarki, odszukać fakturę, która wymaga rozliczenia;
 3. otworzyć fakturę (na przykład poprzez podwójne kliknięcie pozycji na liście);
 4. przejść do zakładki Powiązania i kliknąć przycisk Rozliczenie;
Rozliczanie faktury z zamówieniem - krok pierwszy
 1. w nowym oknie wskazać produkty na liście i kliknąć przycisk DODAJ lub DODAJ I ZAMKNIJ;
  • jeżeli pozycja z zamówienia lub zapotrzebowania nie jest widoczna na liście, należy wyczyścić pole Dostawca;
  • przycisk DODAJ pozwala na dodanie pozycji dodatkowej, której nie było na zamówieniu/zapotrzebowaniu. Natomiast DODAJ I ZAMKNIJ dodaje jedną pozycję i zamyka okno;
Rozliczanie faktury z zamówieniem - krok drugi
 1. nowa pozycja pojawi się na liście. Jeżeli sytuacja tego wymaga, można kliknąć pole Ilość i skorygować wartość, która tam widnieje. Po zmianie należy kliknąć Zapisz. Jeżeli wartość zostanie skorygowana na niższą niż ta w zamówieniu/zapotrzebowaniu, to wtedy system zapyta o działanie w celu dalszej realizacji;
Rozliczanie faktury z zamówieniem - krok trzeci
 1. przejść do zakładki Koszty i kliknąć przycisk Przepisz. Na podstawie danych wprowadzonych w procesie zamawiania pozycje zostaną uzupełnione o MPK i RK i inne analityki;
Rozliczanie faktury z zamówieniem - krok czwarty
 1. jeżeli analityki nie zostały uzupełnione na etapie składnia ZAPOTRZEBOWANIA i ZAMÓWIENIA, to po przepisaniu nadal będą widoczne luki, które można uzupełnić. Na tym etapie można również zmienić dane, jeśli nie odpowiadają stanowi faktycznemu. Wówczas należy dwukrotnie kliknąć pozycję i w nowym oknie należy wprowadzić zmiany lub uzupełnić braki, a potem kliknąć przycisk ZAPISZ I ZAMKNIJ.
Illustration
Top