Loading...

Raporty

Główne okno modułu Faktury zakupu w lewej kolumnie posiada zakładkę Raporty. W tym miejscu zebrano szereg danych, które pozwalają na monitorowanie obłożenia pracowników, czasochłonność poszczególnych etapów oraz innych rankingów. Na zakładkę Raporty składają się trzy dodatkowe opcje:

  • DASHBOARD – zbiorcze informacje na temat przebiegu procesów obiegu faktur w organizacji;
  • CZAS WYKONANIA – liczba godzin potrzebna pracownikowi od otrzymania do zakończenia etapu;
  • OBŁOŻENIE PRACOWNIKÓW – liczba faktur załatwianych przez pracownika w podziale na dni/miesiące.

Wybór jednej z opcji powoduje wykreślenie wykresów, które informują o danych parametrach.

Przykładowy raport

Użytkownik może korzystać z narzędzia filtrów, które pozwala na ograniczenie liczby danych prezentowanych na wykresie. W ramach każdej z opcji dostępne są inne opcje filtrowania:

  • DASHBOARD – kryteria filtrowania sprowadzają się do wyboru konkretnego roku. Należy kliknąć opcję Filtry, a potem w polu ROK wybrać odpowiedni rok;
  • CZAS WYKONYWANIA – kryteria filtrowania sprowadzają się do wyboru konkretnego roku oraz działu. Należy kliknąć opcję Filtry, a potem w polu ROK wybrać odpowiedni rok. W przypadku działu należy zaznaczyć opcję DZIAŁ, a następnie na liście wskazać odpowiednią komórkę w ramach organizacji;
  • OBŁOŻENIE PRACOWNIKÓW – kryteria filtrowania sprowadzają się do wyboru konkretnego roku oraz działu. Należy kliknąć opcję Filtry, a potem w polu ROK wybrać odpowiedni rok. W przypadku działu należy zaznaczyć opcję DZIAŁ, a następnie na liście wskazać odpowiednią komórkę w ramach organizacji.

W zależności od ustawionych filtrów zawartość głównej części ulegnie zmianie. Na przykład widoczni mogą być wyłącznie pracownicy wybranego działu.

Illustration
Top