Loading...

Zakładka Wyeksportowane

Zakładka ta zawiera listę płatności pogrupowanych wg paczek eksportu. Wyświetlana zawartość jest ograniczona wg. miesiąca daty eksportu. W zakładce istnieje możliwość wyeksportowania listy paczek do arkusza Excel.

Filtry modułu:

 • Data eksportu – filtr zawsze aktywny. Drzewko miesięcy filtrujące płatności wg daty ich eksportu.
 • Transakcja
  • Waluta – lista dostępnych walut w systemie,
 • Beneficjent – grupa filtrów dotyczących beneficjentów płatności
  • Kontrahent – lista kontrahentów, którzy są beneficjentem płatności,
  • Pracownik – lista pracowników (wielokrotnego wyboru), którzy są beneficjentami płatności
 • Płatnik – grupa filtrów dotyczących płatnika
  • Płatnik – lista zdefiniowanych w systemie płatników, czyli kontrahentów podpiętych w strukturze organizacyjnej do podmiotu typu ORGANIZACJA,
  • Konto bankowe – konto bankowe przypięte do kartoteki kontrahenta będącego płatnikiem.
 • Płatnik – filtr listy pracowników. Ogranicza listę wyeksportowanych paczek płatności według pracownika, który wykonał tę operację.
Top