Loading...

Zakładka Do eksportu

Zakładka Do eksportu zawiera listę wszystkich aktywnych płatności, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają uzupełnione wszystkie wymagane dane na dokumencie płatności,
 • została zaakceptowana w zakładce Do akceptacji (tylko w przypadku, gdy konfiguracja wymaga akceptacji Płatności).

Struktura zakładki przedstawia się następująco:

Funkcje modułu:

 • Eksport do banku – funkcja dla zaznaczonych pozycji na liście otwiera okienko generowania pliku(ów) eksportu do banku.
 • Usuń płatność – usuwa zaznaczone na liście płatności.
 • Ustaw Płatnika – funkcja pozwala na zaznaczonych płatnościach ustawić dane Płatnika, takie jak: wybór płatnika, wybór konta, uzupełnienie kodu SWIFT (dla transakcji SEPA i zagranicznych znajdujących się wśród zaznaczonych płatności).
 • Zapłacone – zaznaczone płatności zostają oznaczone jako zapłacone.
 • Konta bankowe – otwiera dodatkowy moduł Kont bankowych
 • Wymaganie potwierdzenia – pozwala oznaczyć zaznaczone płatności, że wymagane jest do nich dodanie potwierdzenia płatności.
 • Usuń wymaganie potwierdzenia – pozwala oznaczyć zaznaczone płatności, że do nich nie ma wymagalności potwierdzenia płatności.

Funkcje dostępne z poziomu menu kontekstowego:

 • Eksport do banku
 • Zapłacone
 • Usuń
 • Ustaw dane
 • Ustaw Płatnika
 • Wymagaj potw.
 • Usuń potw.

Filtry:
Opis filtrów dostępnych na zakładce dostępny jest w tym artykule.

Top