Loading...

Zakładka Delegacje

Zakładka Delegacje zawiera listę tych delegacji, do których nie zostały utworzone płatności jak również użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Opis tworzenia płatności z delegacji znajduje się tutaj.

Funkcje dostępne na zakładce:

  • Utwórz płatność z Delegacji – tworzy płatności na podstawie zaznaczonych na liście delegacji.
  • Konta bankowe – otwiera okno kont bankowych

Funkcje dostępne z poziomu menu kontekstowego:

  • Utwórz płatność (vide Utwórz płatność z Delegacji)

Filtry:

  • Jednostka rozliczeniowa – lista jednostek rozliczeniowych skonfigurowanych w strukturze organizacyjnej w systemie.
  • Pracownik – lista pracowników. Na delegacji dotyczy pola Delegowany.
Top