Loading...

Eksport płatności

Głównym zadaniem realizowanym przez aplikację Płatności jest eksport płatności do pliku. Po zapisaniu pliku na dysku należy zaimportować go do mechanizmu importu w panelu Banku. Generowanie i udostępnienie plików eksportu jest realizowane z poziomu zakładki DO EKSPORTU.

Będąc w tej zakładce należy zaznaczyć minimum jedną płatność do eksportu. Można wskazać płatności dla więcej niż jednego płatnika. Płatności podczas eksportu zostaną przypisane do odpowiedniego pliku.

Eksport płatności 1

Po wygenerowaniu plików eksportu, plik należy pobrać klikając jeden raz w odnośnik z nazwą pliku (1). Po pobraniu wszystkich plików można zaznaczyć pole Oznacz dokumenty, jako zapłacone (2). W takim przypadku wszystkie wyeksportowane płatności otrzymują status ZAPŁACONE. Jeżeli nie zostanie to pole zaznaczone, to kliknięcie przycisku ZAKOŃCZ (3) spowoduje zmianę statusu wyeksportowanych płatności, na status W BANKU. Niezależnie od statusu płatności te zostaną przeniesione do zakładki ZAPŁACONE. Przycisk ANULUJ pozostawia płatności w zakładce DO EKSPORTU.

W przypadku, gdy jest wiele plików do pobrania, można pobrać jeden plik archiwum ZIP. Odnośnik do tego pliku znajduje się on na końcu okna eksportu płatności.

Pobierz wszystkie jako ZIP

Po rozpakowaniu w archiwum znajdą się wszystkie pliki z listy wyeksportowanych płatności

Pobrane płatności

Jeżeli istnieją płatności, które nie zostały wyeksportowane, gdyż pojawił się błąd, to takie płatności zostaną pokazane w ostatniej sekcji okna eksportu płatności. Dla tych płatności wyświetlana jest przyczyny błędu eksportu. Dla tych płatności nie działa zmiana statusu wywołana przyciskiem ZAKOŃCZ.

Błędne płatności

 

 

 

 

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top