Loading...

Pierwsze kroki

Aplikacja faktury zakupu po instalacji jest wstępnie przygotowana do obiegu jednak ze względu na specyfikę każdej organizacji, niektóre elementy należy zmienić lub wprowadzić.

  1. Skonfigurować proces obiegu faktur zakupu – jeśli ustawiony domyślny proces nie pasuje do naszej organizacji
  2. Uprawnić osoby do aplikacji – dodać osoby do grupy „Faktury – dostęp do aplikacji”
  3. Zdefiniować słowniki: MPK-i, RK-i oraz dodatkowe analityki,

Aby rozpocząć konfigurację, należy w module [Ustawienia aplikacji] przejść do widoku [Faktury zakupu], a następnie do sekcji [Konfiguracja].

 

 

 

 

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top