Loading...

Opis modułu kanban

Opis aplikacji Kanban – Zadania

Aplikacja Kanban jest kolejną formą przedstawienia zdarzeń typu zadanie w systemie. W tym widoku, można w szybki sposób planować pracę swoją oraz użytkowników, dla których zlecone zostało przez nas zadanie bądź, którzy są naszymi podwładnymi.

Funkcjonalności aplikacji Kanban:

Widok Zadań podzielony został na statusy:

 • BACKLOG, gdzie znajdują się wszystkie zadania, którymi użytkownik nie zajmuje się w danej chwili bądź nie ma w planach wykonania ich w najbliższym czasie.
 • PRZYJĘTE (WEEKLY), gdzie znajdują się wszystkie zadania, którymi użytkownik ma się zająć w bieżącym tygodniu.
 • W TRAKCIE (DAILY), gdzie znajdują się wszystkie zadania, którymi użytkownik zajmuje się obecnie.
 • WERYFIKACJA, gdzie znajdują się wszystkie zadania, nad którymi na ten moment użytkownik zakończył pracę i wymagają one weryfikacji.
 • ZAKOŃCZONE, gdzie znajdują się wszystkie zadania wykonane przez użytkownika w ciągu ostatniego tygodnia (Po tym czasie, zdarzenia na tym etapie są czyszczone. Same zdarzenia można jednak zobaczyć w aplikacji Terminarz).

Zdarzenia pomiędzy poszczególnymi fazami użytkownik może przenosić poprzez przeciąganie ich.

Szybkie dodanie nowego zadania

W aplikacji Kanban można w szybki sposób dodać nowe zadanie klikając w przycisk Nowe zadanie w wybranej, dowolnej fazie:

Jak również w BACKLOGU:

Dla tak dodanych zdarzeń ustawione zostają informacje takie jak Temat i Pracownik. Dodatkowe dane, jak data wykonania bądź powiązania należy ustawić poprzez wejście w zadanie i jego edycję.

Prezentacja zadania – wyświetlane informacje.

Zadania mogą być wyświetlone z bądź bez detali. Widokiem, możemy sterować poprzez przycisk Pokaż detale oraz Schowaj detale:

Dla włączonych detali, widok zadania wygląda następująco:

Wyświetlone zostają informacje: Temat, Opis, Termin rozpoczęcia i obliczony Termin zakończenia, Sprawa, Klient, informacja o występowaniu zadania w planie dnia, informacja o wykonaniu zadania, priorytet.

Klikając w informację dotyczącą Klienta lub sprawy, przechodzi się do ich kartotek.

Przenoszenie zadań do kolejnych etapów

Przenoszenie zadań do poszczególnych etapów może odbyć się na dwa sposoby:

 1. W panelu Zadania wybieramy zadanie, następnie przytrzymujemy i upuszczamy w wybranym etapie / fazie:
 2. Poprzez formularz Zadania – przechodzimy na zakładkę Dodatkowe i wybieramy odpowiedni status:

Wyszukiwanie oraz filtrowanie zadań

W aplikacji Zadania mamy możliwość wyszukiwania po wszystkich słowach, jakie znajdują się wśród wyświetlanych informacji.

Wyszukiwarka znajduje się po prawej stronie ekranu:

W Backlogu możliwe do zastosowania filtry znajdują się pod przyciskiem zaznaczonym w poniższym rysunku.

Powyższe filtry odnoszą się do:

 • Pokaż moje – filtr domyślnie włączony po to, aby w Backlogu widzieć swoje zadania do wykonania. Po odhaczeniu tej opcji, użytkownik zobaczy na liście również wszystkie zadania, które zlecał innym użytkownikom.
 • Dla kogo – jeżeli filtr Pokaż moje mamy odznaczony, możemy wyszukać zadania dla jednego użytkownika, dla którego zalogowany użytkownik utworzył zadania.
 • Klient – umożliwia wyszukiwanie zadań do powiązanego do niego kontrahenta.
 • Sprawa – umożliwia wyszukiwanie zadań do powiązanej do niego sprawie.
 • Data – umożliwia wyszukiwanie zadań po dacie ich realizacji.

Filtry zadań dla pozostałych etapów są wspólne i znajdują się pod słowem Filtry:

Powyższe filtry dotyczą:

 • Sprawa – umożliwia wyszukiwanie zadań do powiązanej do niego sprawie.
 • Klient – umożliwia wyszukiwanie zadań do powiązanego do niego kontrahenta.
 • Pokaż moje – filtr domyślnie włączony po to, aby w Backlogu widzieć swoje zadania do wykonania. Po odhaczeniu tej opcji, użytkownik zobaczy na liście również wszystkie zadania, które zlecał innym użytkownikom.
 • Pokaż zlecone przeze mnie – wyświetla zadania, które użytkownik zlecił innemu użytkownikowi do wykonania.
 • Dla kogo – jeżeli filtr Pokaż moje mamy odznaczony, możemy wyszukać zadania dla jednego użytkownika, dla którego zalogowany użytkownik utworzył zadania.
 • Data – umożliwia wyszukiwanie zadań po dacie ich realizacji.
 • Pokaż kamień milowy – wyświetla te zadania, które zostały oznaczone jako Kamienie milowe na zakładce Dodatkowe w formularzu Zadania.
 • Pokaż z nowymi komentarzami – wyświetla zadania, które zawierają nieprzeczytane przez użytkownika komentarze.

 

Opis funkcjonalności Plan dnia

Funkcjonalność Plan dnia znajduje się w panelu narzędzi tuż przy powiadomieniach. Funkcjonalność służy do szybkiego przeglądu swoich zdarzeń oraz użytkowników, do których zalogowany użytkownik posiada uprawnienia do jednostki.

Z Planu dnia, możemy również w szybki sposób dodać nowe zdarzenia „Na dzisiaj”, bądź przypiąć zdarzenia do wykonania.

Panel plan dnia składa się z dwóch kategorii – Zaplanowane na dzisiaj oraz Przypięte (dodatkowe kategorie dostępne przy wykorzystaniu aplikacji Czas Pracy). Kategoria Zaplanowane na dzisiaj wyświetla wszystkie zdarzenia użytkownika, które zostały na dzisiaj zaplanowane do wykonania.

Kategoria Przypięte – nie jest zależna od czasu, czyli wyświetla zdarzenia niezależnie od ich terminu wykonania, a od tego, czy zaznaczona została opcja Plan dnia znajdująca się na zdarzeniu na zakładce Dodatkowe.

Szybkie dodanie nowego zadania

Dodanie nowego zadania wykonujemy poprzez wybranie zielonego przycisku ze znakiem plus, uzupełnieniu tematu zadania i zapisaniu:

Dodane zadanie zawiera uzupełnione pola: Temat, Data wykonania wraz z godziną oraz pracownika.

W taki sam sposób można dodać zadanie do kategorii Przypięte. Zadanie będzie się różniło jedynie tym, że dodatkowo pole Plan dnia zostanie oznaczone.

Dodane w taki sposób zadania, można edytować oraz otwierać ich formularz poprzez dwukrotne kliknięcie na wybrany wpis.

Oznaczenie jako wykonane

Z panelu Plan dnia można również w szybki sposób oznaczyć wykonane zdarzenia poprzez zaznaczenie checkboxa znajdującego się tuż przy godzinie zadania:

Należy jednak pamiętać, że w przypadku zaznaczenia wykonania zdarzenia zniknie ono z panelu Plan dnia. Takie zdarzenie będzie widoczne w aplikacji Terminarz oraz kalendarz po zastosowaniu odpowiednich filtrów.

W planie dnia użytkownika wyświetlają się jedynie zdarzenia, które pozostały jeszcze do wykonania.

 

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top