Loading...

Opis aplikacji

Celem aplikacji Delegacje jest zarządzaniem poleceniami wyjazdu oraz rozliczeniami delegacji przedsiębiorstwa. W zależności od złożoności procesu w danej firmie, polecenie wyjazdu może odbywać się wraz z akceptacją przełożonego bądź może ona nie być konieczna do odbycia delegacji.

Aplikacja Delegacje pozwala również na wykonanie rozliczenia delegacji – wyliczenie diety w zależności od użytych parametrów, zsumowanie wartości faktur powiązanych z wyjazdem służbowym oraz ryczałtów.

Illustration
Top