Loading...

Nowe zamówienie z zapotrzebowania

Jeżeli w organizacji używa się modułu Zapotrzebowania, to proces zakupowy rozpoczyna się wraz z akceptacją zapotrzebowania. Od tego momentu pozycje na dokumencie uzyskują status W OPRACOWANIU. Jednak aby utworzyć zamówienie, konieczne jest przejście do modułu Zapotrzebowania, do zakładki ZAAKCEPTOWANE. Następnie należy zaznaczyć pozycje, z których ma zostać utworzone zamówienie, i kliknąć przycisk Wystaw zamówienie. Proces ten opisano w oddzielnym artykule.

Jeżeli wszystkie kroki wykonano poprawnie, użytkownik dostanie komunikat informujący o tym, że utworzone przez niego zamówienie i znajduje się w module Zamówienia. Od tej pory wybrane pozycje otrzymują status W OPRACOWANIU i znajdują się na zakładce W TOKU.

Nowe zamówienie z zapotrzebowania

Jednocześnie, nowo utworzony dokument znajduje się w module Zamówienia w zakładce W OPRACOWANIU.

Nowe zamówienie z zapotrzebowania – ciąg dalszy

Zapotrzebowanie może zostać wykorzystane do wygenerowania nowego zamówienia. Proces ten opisano w oddzielnym artykule.

Illustration
Top