Loading...

Nota korygująca – jak wystawić?

Nota korygująca jest dokumentem wystawianym przez nabywcę, nie zaś przez dostawcę towaru czy wykonawcę usługi. Za jej pomocą można skorygować fakturę zawierającą błędne informacje, związane zwłaszcza z danymi nabywcy.

Notę księgową może wystawić osoba przypisana do grupy FAKTURY – Księgowość lub FAKTURY – Wystawianie Not księgowych.

Aby wystawić notę korygującą, należy:

  1. w module Faktury zakupu odszukać uprzednio zarejestrowaną fakturę zakupu:
    • otworzyć dokument i kliknąć przycisk Menu, a potem Nota korygująca;
    • kliknąć prawym przyciskiem myszy w fakturę na liście i z menu podręcznego wybrać opcję Nota korygująca;
Wystawianie noty korygującej – krok pierwszy
  1. otwarte zostanie nowe okno, w którym pojawi się zawartość noty. W sekcji Treść noty należy kliknąć EDYTUJ TREŚĆ;
Wystawianie noty korygującej – krok drugi
  1. w kolejnym nowym oknie uzupełnić pola Niepoprawna treść i Poprawna treść, a następnie kliknąć przycisk ZAPISZ. Po powrocie do głównego okna noty korygującej należy kliknąć przycisk generowania pliku PDF. Dokument w postaci pliku PDF pojawi się w zakładce Załączniki;
  2. kliknąć przycisk Wyślij e-mail i wykonać resztę kroków niezbędnych do tego, by nota korygująca została wysłana do sprzedawcy, który wystawił błędną fakturę.
Wystawianie noty korygującej – krok trzeci
Illustration
Top