Loading...

Księgowość – Eksport ERP

Kiedy wszyscy pracownicy zaakceptują fakturę, zostanie przekazana do Księgowości. Zazwyczaj jest to ostatni etap procesu obiegu, który kończy się eksportem do system ERP.

Pracownicy księgowości ze względu na pracę na dużej ilości dokumentów mogą pracować w zakładce W OBIEGU filtrując listę statusem W KSIĘGOWOŚCI.

Pracownik może wykonać na procedurze następujące czynności:

FAKTURA POPRAWNA – przekazuje do kolejnego etapu procedury, jeśli WERYFIKACJA FORMALNO-RACHUNKOWA jest ostatnim etapem faktura otrzyma status ZAKOŃCZONO i zostanie zamknięta do edycji.

DO PONOWNEGO OPISU MERYTORYCZNEGO – aby skierować obieg faktur powtórnie do opisu merytorycznego lub przekazać do dowolnego pracownika, który ma wykonać opis jeśli np. opis jest błędny.

DO AKCEPTACJI – aby przekazać fakturę do dodatkowej akceptacji. Jest to akceptacja niezależna od skonfigurowanego procesu akceptacji. Księgowość może wskazać dowolną osobę, która ma dodatkowo zatwierdzić fakturę.

ZWROT DO REJESTRUJĄCEGO FV– aby zwrócić faktury w firmie do sekretariatu np. w przypadku zwrotu do kontrahenta.

ANULOWANIE DOKUMENTU – aby zakończyć obieg faktur i ustawić status faktury na ANULOWANA.

Eksport do ERP

Po zakończeniu procesu, kiedy faktura otrzyma status ZAKOŃCZONO, dokument możemy wyeksportować poprzez integrację do zewnętrznego systemu ERP.

Może to być jeden z popularnych programów księgowych  Sage ERP, Comarch Optima, RakSQL , SAP lub poprzez InvoiceAPI dla których dostępne są standardowe rozwiązania: schematy księgowania i szablony eksportu.
Integracja elektronicznego obiegu faktur z systemami ERP możliwa jest do realizacji w ramach wdrożenia. Wdrożenie systemu realizowane może być przez firmę eDokumenty lub jedną z wybranych firm partnerskich.

Eksport odbywa się poprzez zaznaczenie faktur do eksportu i kliknięcia ikony Eksport. W zależności od wybranego systemu, dane zostaną wysłane automatycznie do zintegrowanego systemu ERP albo zostanie utworzony plik, który następnie importujemy w systemie Księgowym.

Faktury wyeksportowane zostają oznaczone w kolumnie ERP, dzięki czemu  możemy odfiltrować które faktury nie zostały jeszcze wysłane do ERP.

Eksport do systemu ERP

 

Illustration
Top