Loading...

Konta Użytkowników

Aby przejść do elementu systemu Konta Użytkowników, należy wybrać opcję z centrum:

 

Lista kont użytkowników

Po wejściu w opcję Konta Użytkowników otwiera się okno z listą użytkowników.

 

Poprzez kliknięcie w tytuł kolumny uruchamia się sortowanie malejące, po kolejnym – włącza się sortowanie wzrastające (okno tekstowe sortuje się alfabetycznie). Lista z kontami sortuje się według wyboru odpowiedniej kolumny.

Po lewej stronie okna znajduje się podgląd struktury organizacyjnej. Za pomocą dostępnych opcji można wykonywać akcje w widoku struktury organizacyjnej. Przycisk Rozwiń powoduje rozwinięcie całego widoku struktury, Zwiń powoduje ukrycie stanowisk oraz pracowników, natomiast Odśwież drzewko wczytuje ponownie widok. Pole Szukaj służy do wpisania szukanej frazy (pracownika, stanowiska). Po wpisaniu szukanego słowa i wciśnięciu Enter, zostanie podświetlona na żółto wyszukana pozycja.

Na prawo od tytułu „Struktura organizacyjna” są dostępne Filtry.

Dodanie nowego konta użytkownika

Jeśli Użytkownik ma zamiar utworzyć nowe Konto, powinien wybrać opcję Nowe, co spowoduje uruchomienie się alertu z treścią „Czy chcesz skorzystać z kreatora dodawania nowego konta użytkownika w celu łatwiejszej obsługi?”.

W przypadku wyboru opcji TAK, uruchamia się Kreator tworzenia nowego konta użytkownika.

W Kreatorze wymaganymi polami do uzupełnienia są pola oznaczone czerwoną gwiazdką: Nazwa Konta (musi być adresem e-mail), Imię, Nazwisko, Hasło oraz Powtórz Hasło (Minimalna długość hasła to 6 znaków), które należy wypełnić. Dodatkowo można uzupełnić pola, takie jak: Inicjały, czy E-mail oraz dodać zdjęcie.

Dodanie użytkownika do odpowiednich grup

 

Należy pamiętać, aby każdy użytkownik znajdował się w grupie PRACOWNICY. Ta grupa pozwala na logowanie się do systemu.

Po przydzieleniu pracownika do odpowiednich grup, należy znowu wybrać Dalej, a system przechodzi do Kroku 3. Przydzielenie do stanowiska.

W kroku 3. Należy wpisać Nazwę stanowiska, a w Nadrzędny wybrać element z drzewa, a następnie kliknąć Dalej.

W ostatnim kroku pojawia się Podsumowanie ustawień, gdzie sprawdza się, czy walidacja przebiegła pomyślnie.

Należy kliknąć przycisk DALEJ w celu utworzenia konta. Jeżeli przebiegło ono pomyślnie, to system informuje alertem, że konto zostało utworzone poprawnie.

 

Illustration
Top