Loading...

Konfiguracja CalDAV dla iOS / iPadOS

Celem tej instrukcji jest możliwość dodania kalendarza do iOS/iPadOS odzwierciedlającego kalendarz w systemie Ready_™.

W iOS/iPadOS (iPhone/iPad) należy przejść do Ustawień (szara ikona z zębatkami na ekranie głównym) a następnie z menu znaleźć i wybrać Kalendarz a następnie Konta.

Należy wybrać Dodaj konto a następnie z zaproponowanych opcji Inne.
Na kolejnym ekranie w sekcji KALENDARZE wybrać Dodaj konto CalDAV.

Kolejnym etapem będzie wpisanie danych do konta oraz spersonalizowanie linka do Serwera. W polu Serwer proszę użyć następującej logiki
https://[nazwa.instancji]/dav.php/principals/[nazwa@użytkownika]
W miejscu [nazwa.instancji] należy wpisać swoją nazwę instancji na przykład:
https://demo.www2.ready-os.com/dav.php/principals/demo@www2.ready-os.com
Następnie w miejscu [nazwa@użytkownika] należy wpisać swoją nazwę użytkownika do logowania się do systemu Ready_™ na przykład:
https://demo.www2.ready-os.com/dav.php/principals/demo@edokumenty.eu.
W kolejnych polach należy wpisać nazwę użytkownika i hasło tak jak przy logowaniu do systemu Ready_™. W polu Opis wpisać nazwę nowego kalendarza.

Kolejnym etapem jest weryfikacja konta, w tym celu należy przycisnąć Dalej.
Po poprawnej weryfikacji konta zostawić zaznaczone tylko kalendarze i nacisnąć przycisk Zachowaj.

Kalendarz został dodany. Zmiany wprowadzone w systemie Ready_™ będą się synchronizować w iOS/iPadOS

Illustration
Top