Loading...

Jak poprawnie skonfigurować strukturę organizacyjną w firmie?

Chcąc poprawnie skonfigurować strukturę organizacyjną firmy konieczne jest podzielenie tego procesu na poszczególne etapy:

1. Dodanie organizacji – etap niezbędny przy obsłudze wielu spółek w przedsiębiorstwie. Domyślnie zawsze instaluje się główna organizacja, nazwana zgodnie z nazwą firmy, która została podana przy procesie instalacji.

 

Dodając spółkę konieczne jest zwrócenie uwagi na to, aby typ jednostki był ustawiony jako Organizacja. Dodatkowo, warto zaznaczyć opcję Jednostka rozliczenia oraz wybrać z bazy kontrahentów Dane jednostki. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy w obrębie jednego środowiska skonfigurowanych jest wiele spółek. Pozwala to na pracę w kontekście danej spółki. Dzięki wypełnieniu tej funkcjonalności, system domyślnie będzie podpowiadał nadawcę/odbiorcę podczas rejestracji pism, bądź nabywcę przy rejestracji faktur.

2. Wprowadzenie działów, czyli komórek organizacyjnych, które docelowo będą gromadzić grupy osób, posiadających te same role w firmie.

 

Dodając działy warto pamiętać o uzupełnieniu symbolu działu – jest to niezbędne do generowania numeracji dla spraw, oraz zaznaczeniu opcji W tej jednostce będzie można zakładać teczki po to, aby użytkownicy mogli korzystać ze spraw powiązanymi ze swoimi działami.

3. Dodanie stanowisk, czyli ról, jaką pełnią pracownicy w firmie. Stanowiska przypisuje się do odpowiednich działów, zgodnie z zasadami panującymi w firmie.

 

Istnieje możliwość przygotowania drzewiastej struktury stanowisk, dla przykładu: w dziale księgowości, można utworzyć stanowisko Głównej Księgowej, a następnie stanowisko w stosunku do niej podległe – Księgowa.

W przypadku, gdy wprowadzone dane muszą zostać zmienione, należy na oknie struktury organizacyjnej zaznaczyć element, który ma zostać poprawiony i nacisnąć symbol ołówka (Edytuj). Następnie po wprowadzeniu danych należy nacisnąć Zapisz.

 

 

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top