Loading...

Jak połączyć aplikację z kontem w systemie Ready

Instalacja aplikacji na urządzeniu mobilnym jest łatwa do przeprowadzenia i nie wymaga szczególnego opisu. Jednak po wykonaniu tej czynności należy przygotować aplikację do pracy.

Aby połączyć aplikację z kontem w systemie Ready_TM, należy:

  1. włączyć przeglądarkę stron WWW i zalogować się na swoim koncie w systemie Ready_TM;
  2. kliknąć ikonę Profil w prawym górnym narożniku;
  3. kliknąć opcję Logowanie w aplikacji mobilnej;
Łączenie aplikacji mobilnej z kontem w systemie Ready - krok pierwszy
Łączenie aplikacji mobilnej z kontem w systemie Ready – krok pierwszy
  1. wyświetlony zostanie specjalny kod QR wraz z krótką instrukcją oraz linkami do pobrania aplikacji mobilnej dla platform Android i Apple iOS;
Łączenie aplikacji mobilnej z kontem w systemie Ready - krok drugi
Łączenie aplikacji mobilnej z kontem w systemie Ready – krok drugi
  1. uruchomić uprzednio zainstalowaną aplikację mobilną i kliknąć opcję Logowanie z kodem. Jeżeli aplikacja poprosi o dostęp do aparatu, należy wyrazić na to zgodę;
Łączenie aplikacji mobilnej z kontem w systemie Ready - krok trzeci
Łączenie aplikacji mobilnej z kontem w systemie Ready – krok trzeci
  1. po chwili na ekranie pojawi się podgląd kamery z okienkiem, które należy nakierować na kod QR widoczny na monitorze komputera;
  2. aplikacja odczyta dane zawarte w kodzie i zaloguje użytkownika. W tej chwili można zamknąć okno z kodem na ekranie komputera.

Do aplikacji mobilnej można również zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła. W tym celu w oknie aplikacji należy kliknąć przycisk Logowanie z hasłem, a następnie wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.

Logowanie przy pomocy hasła

Logując się przy pomocy hasła, należy zwrócić uwagę na pole Alias. W tym miejscu wpisujemy nazwę, którą podano podczas rejestracji usługi. Jeżeli przykładowy adres platformy to moja-firma.ready-os.com to aliasem jest moja-firma.

Jeżeli wyłączona zostanie opcja Usługa typu Cloud wtedy poza nazwą użytkownika i hasłem pojawią się dodatkowe pola: Adres URL oraz Symbol jednostki. W pierwszym polu wpisujemy pełen adres usługi np. moja-firma.ready-os.com. Natomiast w polu Symbol jednostki należy podać moja-firma.

Logowanie po wyłączeniu opcji Cloud
Illustration
Top