Loading...

Jak dodać nową kategorię?

Opis czynności:

  1. Przejść do modułu Intranet.
  2. Kliknąć na ikonie Ustawienia aplikacji Ustawienia aplikacji (pasek narzędzi nad listą pozycji). Otwarte zostanie okno z Rejestry zawierające obszary konfiguracji aplikacji.
  3. Kliknąć na przycisk OTWÓRZ dla sekcji Kategorie. Otwarte zostanie okno z listą pozycji rejestru Kategorie.
  4. Kliknąć na ikonie Dodaj Nowy (pasek narzędzi nad listą pozycji).
  5. Uzupełnić pola: Nazwa, Kolejność.
  6.  Kliknąć na przycisk ZAPISZ.

Więcej o kategorii dokumentu dowiesz się w artykule Intranet – ustawienia aplikacji.

Illustration
Top