Loading...

Interfejs użytkownika

Aplikacja elektroniczny obieg faktur kosztowych składa się z następujących zakładek:

 1. FAKTURY
  1. WPROWADZANIE – miejsce wprowadzania do systemu skanów faktur papierowych i wykonywania OCR
  2. REJESTRACJA – dokumenty wprowadzone do systemu, ale jeszcze nie przekazane do opisu
  3. W OBIEGU – faktury, które są w trakcie obiegu
  4. ZAKOŃCZONE – faktury o statusie zakończone
  5. WSZYSTKIE – wszystkie faktury, niezależnie w  jakim statusie się znajdują
  6. PROFORMY – zarejestrowane proformy
 2. MOJE
  1. DO AKCEPTACJI – panel akceptacji faktur
 3. ANALIZY
  1. OLAP – rozbudowana aplikacja tabelami przestawnymi do analizy kosztów
  2. ANALIZA KOSZTOW – lista kosztów pozwalająca, filtrować dane według analityk kosztów i eksportować do XLS
 4. RAPORTY
  1. DASHBOARD – zbiorcze informacje na temat przebiegu procesów obiegu faktur w organizacji
  2. CZAS WYKONANIA – liczba godzin potrzebna pracownikowi od otrzymania do zakończenia etapu
  3. OBŁOŻENIE PRACOWNIKÓW – liczba faktur załatwianych przez pracownika w podziale na dni/miesiące

w górnej części modułu znajdują się przyciski:

 1. Zmień typ dokumentu – zmienia typ dokumentu księgowego
 2. Sprawdź podatnika – sprawdza podatnika wraz z kontem bankowym z białą listą
 3. Biała lista – historia weryfikacji faktur
 4. Export XLS – eksportowanie widocznych faktur do formatu XLS
 5. Odśwież – odświeża widok
 6. Filtr daty wpływu – filtr zawsze włączony i pokazuje faktury z wybranego miesiąca (domyślnie bieżący miesiąc)
 7. Filtry – pokaż/ukryj filtry
 8. Menu kontekstowe – dodatkowe funkcje dostępny pod prawy klawiszem myszy
 9. Kolumny – widoczne kolumny można włączać lub wyłączać klikając prawym klawiszem myszy na nazwę kolumny
Illustration
Top