Loading...

Interfejs użytkownika

Moduł Zamówienia jest elementem systemu Ready_TM, a to oznacza, że został on zaprojektowany w sposób spójny z resztą narzędzi. Użytkownik mający styczność z innymi narzędziami po włączeniu aplikacji Zamówienia bez problemu odnajdzie się w niej i będzie mógł przystąpić do efektywnej pracy.

Interfejs

Możliwe jest wyróżnienie trzech zasadniczych obszarów, których zawartość zmienia się w zależności od tego, jaki rodzaj informacji jest w nich prezentowany:

Moduł Zamówienia
 1. panel zakładek – zawiera szereg zakładek odpowiadających za konkretne działania oraz szybkie wyświetlanie określonych widoków:
  • W OPRACOWANIU – obejmuje wykaz zamówień, nad którymi trwają prace;
  • OCZEKUJĄCE NA ZATWIERDZENIE – zawiera listę wniosków, które oczekują na akceptację;
  • ZATWIERDZONE – lista wniosków, które otrzymały akceptację. W tym miejscu możliwe jest oznaczenie pozycji jako zamówionej;
  • ZAMÓWIONE – lista wniosków, które zostały zamówione;
  • DODATKOWE DO PRZETWARZANIA – lista produktów zamówienia, które poddawane są dodatkowemu przetwarzaniu. Zakładka ta jest wykorzystywana na przykład przy częściowym odbiorze zamówienia lub wydaniu produktów;
  • ZREALIZOWANE – lista zamówień, które zostały zrealizowane;
  • ANULOWANE/ODRZUCONE – wykaz wniosków, które zostały anulowane lub odrzucone;
  • WSZYSTKIE – wykaz wszystkich wniosków, bez względu na ich status;
 2. pasek narzędziowy – zawiera zestaw narzędzi, które są przydatne podczas pracy z modułem Zamówienia;
 3. lista pozycji zamówień – lista pozycji zamówień, które wprowadzono do modułu. Zawartość będzie zmieniać się w zależności od wybranej zakładki lub ustawień filtrów, grupowania oraz wyszukiwania.

Widok listy w ramach głównej części okna można dopasować do własnych potrzeb. Wystarczy kliknąć zakładkę w panelu oznaczonym numerem 1. Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek tabeli i na liście zaznaczyć lub odznaczyć żądane opcje. Po kliknięciu tabeli zniknie lista opcji, a widok tabeli zostanie zmodyfikowany zgodnie z zaznaczonymi punktami.

Zmiana zakresu prezentowanych danych

Wyszukiwanie

W każdej organizacji wraz z upływem czasu liczba zamówień zaczyna coraz bardziej się powiększać. Duża liczba powoduje, że w tradycyjnym modelu trudno nad nimi zapanować. Moduł Zamówienia wyposażono w wyszukiwarkę, która pozwala na wygodne zarządzanie nawet bardzo dużymi zbiorami dokumentów.

Aby wyszukać konkretne zamówienie, należy:

 1. włączyć moduł Zamówienia;
 2. kliknąć zakładkę grupującą określone zamówienia lub kliknąć WSZYSTKIE;
 3. kliknąć pole wyszukiwarki, wprowadzić szukaną frazę i nacisnąć Enter;
Wyszukiwarka
 1. lista pozycji zamówień zostanie ograniczona do tych, które spełniają kryteria wyszukiwania.

Wyszukiwarka działa w oparciu o następujące kryteria:

 • Zamówienie;
 • Pozycja;
 • Symbol;
 • Nazwa;
 • Szybki opis;
 • Cena jedn.;
 • Ilość;
 • J.M.;
 • Wartość;
 • Wartość brutto;
 • Wartość PLN;
 • Wartość brutto PLN;
 • Dostawca;
 • Adres dostawy;
 • Status;
 • Zapotrzebowanie;
 • Termin;
 • Nagłówek.

Domyślnie pełen zakres kryteriów jest włączony. Jeżeli zajdzie potrzeba jego ograniczenia, należy kliknąć przycisk z trzema kreskami widoczny w polu wyszukiwania i odznaczyć na liście zbędne pozycje.

Kryteria wyszukiwania

Filtrowanie

W każdej organizacji wraz z upływem czasu liczba zamawianych produktów także rośnie. Duża liczba produktów powoduje, że w tradycyjnym modelu trudno nad nimi zapanować. Moduł Zapotrzebowania wyposażono w filtry, które pozwalają na wygodne zarządzanie nawet bardzo dużymi zbiorami pozycji.

Aby skorzystać z filtrów, należy:

 1. włączyć moduł Zapotrzebowania;
 2. kliknąć zakładkę grupującą określone zapotrzebowania lub kliknąć WSZYSTKIE;
 3. kliknąć opcję Filtry;
Filtrowanie
 1. w panelu filtrów kliknąć żądaną pozycję, a następnie ustawić właściwości;
Efekt użycia filtrów
 1. zawartość głównej części okna ulegnie automatycznej zmianie odpowiadającej ustawionym filtrom.

Zakres filtrów oferowanych w ramach modułu Zamówienia ogranicza się do następujących pozycji:

 • DATA;
 • STATUS;
 • TERMIN DOSTAWY;
 • DOSTAWCA;
 • ADRES DOSTAWY;
 • WALUTA;
 • SYMBOL;
 • NAZWA.

Lista dostępnych filtrów jest taka sama dla wszystkich zakładek. Warto tutaj podkreślić, że filtry można ze sobą łączyć. Poza tym efekt działania filtrów można zauważyć podczas użytkowania wyszukiwarki w celu uzyskania jeszcze precyzyjniejszych wyników.

Wyłączenie filtrów sprowadza się od odznaczenia aktywnych pozycji lub kliknięcia opcji Odznacz wszystkie.

Illustration
Top