Loading...

Interfejs użytkownika

Moduł Zapotrzebowania jest elementem systemu Ready_TM, a to oznacza, że został on zaprojektowany w sposób spójny z resztą narzędzi. Użytkownik mający styczność z innymi narzędziami po włączeniu aplikacji Zapotrzebowania bez problemu odnajdzie się w niej i będzie mógł przystąpić do efektywnej pracy.

Interfejs

Możliwe jest wyróżnienie trzech zasadniczych obszarów, których zawartość ulega zmianie w zależności od tego, jaki rodzaj informacji jest w nich prezentowany:

Okno modułu Zapotrzebowania
 1. panel zakładek – zawiera szereg zakładek odpowiadających za konkretne działania oraz szybkie wyświetlanie określonych widoków:
  • NOWE – zawiera wykaz nowych wniosków;
  • OCZEKUJĄCE NA AKCEPTACJĘ – zawiera listę wniosków, które oczekują na akceptację;
  • ZAAKCEPTOWANE – lista wniosków, które otrzymały akceptację. W tym miejscu możliwe jest wystawienie zamówienia dla zatwierdzonego zapotrzebowania;
  • W TOKU – lista wniosków, które są w toku;
  • ANULOWANE/ODRZUCONE – wykaz wniosków, które zostały anulowane lub odrzucone;
  • WSZYSTKIE – wykaz wszystkich wniosków, bez względu na ich status.
 2. pasek narzędziowy – zawiera zestaw narzędzi, które są przydatne podczas pracy z modułem Zapotrzebowania. Widok paska zależy od wybranej zakładki w panelu z lewej strony. Zakładki NOWE oraz ZAAKCEPTOWANE posiadają dodatkowe przyciski, które pozwalają na dodanie nowego wniosku lub złożenie zamówienia. Pozostałe przyciski są wspólne dla każdej z zakładek;
 3. lista dokumentów – lista wniosków, które wprowadzono do modułu. Zawartość będzie zmieniać się w zależności od wybranej zakładki lub ustawień filtrów, grupowania oraz wyszukiwania.

Widok listy dokumentów w ramach głównej części okna można dopasować do własnych potrzeb. Wystarczy kliknąć zakładkę w panelu oznaczonym numerem 1. Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek tabeli i na liście zaznaczyć lub odznaczyć żądane opcje. Po kliknięciu tabeli zniknie lista opcji, a widok tabeli zostanie zmodyfikowany zgodnie z zaznaczonymi punktami.

Dopasowanie widoku okna

Wyszukiwanie

W każdej organizacji wraz z upływem czasu liczba dokumentów dotyczących powiększa się. Duża liczba powoduje, że w tradycyjnym modelu trudno nad nimi zapanować. Moduł Zapotrzebowania wyposażono w wyszukiwarkę, która pozwala na wygodne zarządzanie nawet bardzo dużymi zbiorami dokumentów.

Aby wyszukać konkretne zapotrzebowanie, należy:

 1. włączyć moduł Zapotrzebowania;
 2. kliknąć zakładkę grupującą określone zapotrzebowania lub kliknąć WSZYSTKIE;
 3. kliknąć pole wyszukiwarki, wprowadzić szukaną frazę i nacisnąć Enter;
Wyszukiwanie wniosków
 1. lista wniosków zostanie ograniczona do tych, które spełniają kryteria wyszukiwania.

Wyszukiwarka działa w oparciu o następujące kryteria:

 • ID pozycji;
 • Produkt;
 • Ilość;
 • J.M.;
 • Data utworzenia;
 • Data wpływu;
 • Zapotrzebowanie;
 • Zamówienie;
 • Dostawca;
 • Status.

Domyślnie pełen zakres kryteriów jest włączony. Jeżeli zajdzie potrzeba jego ograniczenia, należy kliknąć przycisk z trzema kreskami widoczny w polu wyszukiwania i odznaczyć na liście zbędne pozycje.

Zmiana kryteriów wyszukiwania

Filtrowanie

W każdej organizacji wraz z upływem czasu liczba zapotrzebowań także wzrasta. Duża liczba wniosków powoduje, że w tradycyjnym modelu trudno nad nimi zapanować. Moduł Zapotrzebowania wyposażono w filtry, które pozwalają na wygodne zarządzanie nawet bardzo dużymi zbiorami dokumentów.

Aby skorzystać z filtrów, należy:

 1. włączyć moduł Zapotrzebowania;
 2. kliknąć zakładkę grupującą określone zapotrzebowania lub kliknąć WSZYSTKIE;
 3. kliknąć opcję Filtry;
Filtrowanie
 1. w panelu filtrów kliknąć żądaną pozycję, a następnie ustawić właściwości;
Filtrowanie – ciąg dalszy
 1. zawartość głównej części okna ulegnie automatycznej zmianie odpowiadającej ustawionym filtrom.

Zakres filtrów oferowanych w ramach modułu Zapotrzebowania ogranicza się do następujących pozycji:

 • DATA;
 • STATUS;
 • DOSTAWCA;
 • POZYCJA.

Lista dostępnych filtrów jest taka sama dla wszystkich zakładek. Warto tutaj podkreślić, że filtry można ze sobą łączyć. Poza tym efekt działania filtrów można zauważyć podczas użytkowania wyszukiwarki w celu uzyskania jeszcze precyzyjniejszych wyników.

Wyłączenie filtrów sprowadza się od odznaczenia aktywnych pozycji lub kliknięcia opcji Odznacz wszystkie.

Grupowanie

Ciekawą funkcją dostępną w ramach modułu Zapotrzebowania jest opcja grupowania dokumentów według określonych cech. W ten sposób można jeszcze łatwiej zarządzać listą zapotrzebowań.

Aby włączyć grupowanie zapotrzebowań, należy:

 1. włączyć moduł Zapotrzebowania;
 2. kliknąć zakładkę grupującą określone zapotrzebowania lub kliknąć WSZYSTKIE;
 3. rozwinąć listę Grupowanie;
 4. wybrać jedno z dostępnych kryteriów grupowania: Produkt, Zapotrzebowanie, Dostawca;
Grupowanie wniosków
 1. w celu wyłączenia grupowania należy zaznaczyć opcję brak.
Illustration
Top