Loading...

Interfejs i podstawowe funkcjonalności

Interfejs aplikacji mobilnej jest uproszczony i intuicyjny. Znaleźć w nim można elementy, które są przydatne podczas codziennej pracy.

Główny ekran (pulpit), zawiera:

 • pasek narzędziowy, w ramach którego wyróżnia się (patrząc od prawej strony):
  • przycisk (tzw. „hamburger”) menu z dostępem do określonych funkcjonalności;
 • obszar Mój plan dnia jest odpowiednikiem systemowego planu dnia. W tym miejscu szybko można sprawdzić kalendarz, zadania oraz elementy przypięte w planie dnia;
 • obszar Workflow, który zawiera informacje o dokumentach wymagających aktualnie uwagi.
Widok głównego ekranu aplikacji mobilnej Ready
Widok głównego ekranu aplikacji mobilnej Ready

Powiadomienia

Po kliknięciu opcji Powiadomienia pojawi się lista powiadomień systemowych, które można wygodnie przeglądać i przeszukiwać.

Aby przeszukać listę powiadomień, należy:

 1. kliknąć przycisk Powiadomienia;
 2. w polu wyszukiwania wpisać szukaną frazę i nacisnąć Szukaj;
Przeszukiwanie listy powiadomień
Przeszukiwanie listy powiadomień
 1. w celu wyczyszczenia pola szukania należy kliknąć krzyżyk.

Aby usunąć powiadomienie, należy:

 1. kliknąć przycisk Powiadomienia;
 2. odszukać powiadomienia, a następnie przesunąć je w lewą stronę ekranu;
Usuwanie powiadomienia z listy
Usuwanie powiadomienia z listy
 1. powiadomienie zostanie usunięte i zniknie z listy.

Aby przypiąć powiadomienie, należy:

 1. kliknąć przycisk Powiadomienia;
 2. odszukać powiadomienia, a następnie przesunąć je w prawą stronę ekranu;
Przypinanie powiadomienia
Przypinanie powiadomienia
 1. powiadomienie zostanie przypięte do listy. Na jego etykiecie pojawi się dodatkowa ikona niebieskiej pinezki.

Wyszukiwarka

Aplikacja mobilna daje możliwość przeszukiwania zasobów systemu Ready_TM w zakresie Spraw, Klientów oraz Dokumentów.

Aby odszukać dokument, klienta lub sprawę, należy:

 1. kliknąć ikonę lupy na pasku narzędziowym;
 2. oznaczyć rodzaj szukanego zasobu;
 3. w polu wyszukiwania wpisać stosowną frazę i nacisnąć Szukaj;
Wyszukiwanie dokumentów
Wyszukiwanie dokumentów
 1. po chwili poniżej pola wyszukiwania pojawi się lista wyników. Kliknięcie pozycji na liście otworzy widok danego elementu.
Wyszukiwanie dokumentów - ciąg dalszy
Wyszukiwanie dokumentów – ciąg dalszy

Mój plan dnia

Sekcja Mój plan dnia na pulpicie wyświetla informacje zapisane w modułach Kalendarz oraz Kanban. Poza tym istnieje możliwość szybkiego wyświetlenia przypiętych elementów. Zmiana wyświetlanych danych jest możliwa poprzez kliknięcie jednej z opcji: Kalendarz, Kanban lub Przypięte.

Mój plan dnia
Mój plan dnia

Kliknięcie pozycji na liście otworzy podgląd danego elementu. Z poziomu podglądu możliwe jest podjęcie podstawowych akcji, na przykład oznaczenie jako załatwione, dodanie komentarza, dodanie załącznika, powiązanie ze sprawą lub klientem, przypisanie do konkretnej osoby i tak dalej.

Komunikator

Kliknięcie przycisku Komunikator na pasku narzędziowym otwiera narzędzie czatu. Główny widok zawiera wykaz prowadzonych dyskusji. Kliknięcie określonej dyskusji pozwala na przejście do konkretnej rozmowy.

Komunikator w systemie
Komunikator w systemie

Wiadomości należy wpisać w polu Wyślij wiadomość. Wysyłka ma miejsce po naciśnięciu przycisku Wyślij.

Praca z komunikatorem
Praca z komunikatorem

Użytkownik mobilnej wersji Komunikatora ma również możliwość rozpoczęcia nowej rozmowy z wybranymi użytkownikami.

Aby rozpocząć nową rozmowę, należy:

 1. kliknąć przycisk Komunikator;
 2. kliknąć przycisk z symbolem plusa w prawym dolnym narożniku;
Rozpoczynanie nowej rozmowy
Rozpoczynanie nowej rozmowy
 1. w kolejnym kroku należy zaznaczyć osobę, z którą ma się zamiar rozpocząć rozmowę i kliknąć jej nazwisko;
Rozpoczynanie nowej rozmowy - ciąg dalszy
Rozpoczynanie nowej rozmowy – ciąg dalszy
 1. w tej chwili można rozpocząć rozmowę. Aby wrócić do listy rozmów, wystarczy kliknąć przycisk strzałki na pasku narzędziowym lub skorzystać z funkcji Wstecz w systemie Android lub iOS.

Workflow

Workflow to element pulpitu, który zawiera informacje na temat dokumentów wymagających uwagi osoby uwzględnionej w procesie obiegu. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie szybkiej orientacji w obiegu dokumentów oraz wykonanie niezbędnych dla danego dokumentu akcji.

Widok sekcji Workflow
Widok sekcji Workflow

Po kliknięciu grupy na liście pojawi się lista dokumentów, które wymagają podjęcia działania. Każdy z dokumentów zawiera opis koniecznego działania.

Widok grupy w ramach Workflow
Widok grupy w ramach Workflow

Kliknięcie dokumentu otworzy szczegółowy widok, w którym będzie można podjąć niezbędne działania. Zwykle sprowadza się to do kliknięcia zielonego przycisku, którego nazwa może ulec zmianie w zależności od koniecznego działania.

Widok szczegółowy
Widok szczegółowy

Dokładny opis procedowania dokumentów znajduje się w oddzielnym artykule.

Szybkie akcje

Mobilna aplikacja Ready_TM została wyposażona w mechanizm szybkich akcji, który pozwala na wygodne realizowanie najczęściej podejmowanych działań. Mówiąc precyzyjniej, można szybko utworzyć:

Aby utworzyć notatkę, należy:

 1. kliknąć przycisk menu znajdujący się w lewym górnym narożniku ekranu;
 2. kliknąć przycisk plusa widoczny przy dolnej krawędzi ekranu;
Tworzenie nowej notatki - krok pierwszy
Tworzenie nowej notatki – krok pierwszy
 1. z menu wybrać opcję Notatka;
Tworzenie nowej notatki - krok drugi
Tworzenie nowej notatki – krok drugi
 1. kliknąć centralną część okna, wprowadzić treść notatki. Za pomocą opcji widocznych na pasku narzędziowym można wprowadzić formatowanie tekstu (rozmiar czcionki, pogrubienie, kursywę, podkreślenie oraz kilka innych stylów);
Tworzenie nowej notatki - krok trzeci
Tworzenie nowej notatki – krok trzeci
 1. kliknąć przycisk Dalej;
 2. kolejny etap pozwala na powiązanie notatki z:
  • Klientem – po kliknięciu pola pojawi się lista, z której można wybrać odpowiedni podmiot. W tym miejscu nie ma możliwości utworzenia nowego klienta;
  • Sprawą – po kliknięciu pola pojawi się lista dostępnych spraw. W celu wybrania sprawy wystarczy ją kliknąć. W tym miejscu nie da się utworzyć nowej sprawy;
  • zarówno lista spraw, jak i klientów zawiera strzałkę skierowaną w prawą stronę. Po jej kliknięciu można podejrzeć szczegóły danej pozycji;
 3. kliknąć przycisk Zapisz, aby zachować notatkę. Po zapisaniu notatki użytkownik wróci do pulpitu aplikacji.

Aby utworzyć zadanie, należy:

 1. kliknąć przycisk menu znajdujący się w lewym górnym narożniku ekranu;
 2. kliknąć przycisk plusa widoczny przy dolnej krawędzi ekranu;
Tworzenie nowego zadania - krok pierwszy
Tworzenie nowego zadania – krok pierwszy
 1. z menu wybrać opcję Zadanie;
Tworzenie nowego zadania - krok drugi
Tworzenie nowego zadania – krok drugi
 1. uzupełnić pola według opisu:
  • Temat – miejsce na wpisanie tematu zadania;
  • Data rozpoczęcia – po kliknięciu pola pojawi się kalendarz, z którego w prosty sposób można wybrać datę rozpoczęcia zadania;
  • Godzina – pozwala ustawić godzinę dodania zadania. Po kliknięciu pola pojawi się wygodny mechanizm, który umożliwi wybranie godziny oraz minuty;
  • Czas trwania – pozwala ustawić czas trwania zadania. Po kliknięciu pola pojawi się wygodny mechanizm, który umożliwi wybranie potrzebnej wartości;
  • Opis – służy do szerszego opisania celu zadania;
  • Dla kogo – pozwala powiązać zadanie z konkretną osobą. Po kliknięciu przycisku Szukaj osób można wybrać pracownika z listy. Domyślnie nowe zadanie jest powiązane z jego autorem. Aby usunąć osobę z listy, należy kliknąć znak minusa, który pojawi się przy nazwisku;
  • Sprawa – po kliknięciu pola pojawi się lista dostępnych spraw. W celu wybrania sprawy wystarczy ją kliknąć. W tym miejscu nie ma możliwości utworzenia nowej sprawy;
  • Klient – po kliknięciu pola pojawi się lista, z której można wybrać odpowiedni podmiot. W tym miejscu nie ma możliwości utworzenia nowego klienta;
Tworzenie nowego zadania - krok trzeci
Tworzenie nowego zadania – krok trzeci
 1. kliknąć przycisk Zapisz. Zadanie zostanie utworzone, a użytkownik wróci do swojego pulpitu.

Aby utworzyć spotkanie, należy:

 1. kliknąć przycisk menu znajdujący się w lewym górnym narożniku ekranu;
 2. kliknąć przycisk plusa widoczny przy dolnej krawędzi ekranu;
Tworzenie nowego spotkania - krok pierwszy
Tworzenie nowego spotkania – krok pierwszy
 1. z menu wybrać opcję Spotkanie;
Tworzenie nowego spotkania - krok drugi
Tworzenie nowego spotkania – krok drugi
 1. uzupełnić pola według opisu:
  • Temat – miejsce na wpisanie tematu spotkania;
  • Data rozpoczęcia – po kliknięciu pola pojawi się kalendarz, z którego w prosty sposób można wybrać datę rozpoczęcia spotkania;
  • Godzina – pozwala ustawić godzinę rozpoczęcia spotkania. Po kliknięciu pola pojawi się wygodny mechanizm, który umożliwi wybranie godziny oraz minuty;
  • Czas trwania – pozwala ustawić czas trwania spotkania. Po kliknięciu pola pojawi się wygodny mechanizm, który umożliwi wybranie potrzebnej wartości;
  • Opis – służy do szerszego opisania celu spotkania;
  • Dla kogo – pozwala zaprosić konkretne osoby na spotkanie. Po kliknięciu przycisku Szukaj osób można wybrać pracownika z listy. Domyślnie nowe spotkanie jest powiązane z jego autorem. Aby usunąć osobę z listy, należy kliknąć znak minusa, który pojawi się przy nazwisku;
  • Sprawa – po kliknięciu pola pojawi się lista dostępnych spraw. W celu wybrania sprawy wystarczy ją kliknąć. W tym miejscu nie ma możliwości utworzenia nowej sprawy;
  • Klient – po kliknięciu pola pojawi się lista, z której można wybrać odpowiedni podmiot. W tym miejscu nie ma możliwości utworzenia nowego klienta;
Tworzenie nowego spotkania - krok trzeci
Tworzenie nowego spotkania – krok trzeci
 1. kliknąć przycisk Zapisz. Spotkanie zostanie utworzone, a użytkownik wróci do swojego pulpitu.
Illustration
Top