Loading...

Instrukcja dla osób tworzących dokumenty

Dokument może publikować tylko  pracownik przypisany do grupy: INTRANET – TWORZENIE DOKUMENTÓW lub INTRANET – ZARZĄDZANIE (zarządzający),
Ponadto dokumenty klasyfikowane są poprzez słownik kategorii, które zarządzający zdefiniował i udostępnił do publikacji. Więcej o kategoriach i ustawieniach aplikacji znajdziesz w artykule Intranet – ustawienia aplikacji, Kategorie.

Publikacja dokumentu bez procesu zatwierdzenia (akceptacji)

Cel:  udostępnić pracownikom treść dokumentu

 1. Przejść do modułu Intranet.
 2. Kliknij na ikonę Dodaj Dodaj (pasek narzędzi nad listą pozycji).
 3. Wskazać przygotowany plik z treścią dokumentu.
 4. Uzupełnić pole Opis, tytuł dokumentu.
 5. Kliknąć na przycisk DALEJ.
 6. Wpisać wartość w polu Numer (dokumentu) i wybrać kategorię.
 7. Kliknąć na przycisk DALEJ.
 8. Wskazać grupę pracowników lub poszczególnych pracowników, którym dokument ma być udostępniony.
  Należy zwrócić uwagę, czy zaznaczona jest opcja Opublikuj bez zatwierdzenia.
 9. Kliknąć na przycisk DALEJ.
 10. Na podsumowaniu zweryfikować, czy dokument zostanie udostępniony pracownikom (pkt 4).
 11. Kliknąć na przycisk ZAKOŃCZ.

Przygotowanie dokumentu

Cel:  rejestracja w systemie dokumentu zawierającego treści, które w przyszłości mają zostać zaakceptowane i udostępnione w Intranecie.

 1. Przejść do modułu Intranet.
 2. Kliknij na ikonę Dodaj Dodaj (pasek narzędzi nad listą pozycji).
  Otwarte zostanie okno Kreatora
 3. Wskazać przygotowany plik z treścią dokumentu.
 4. Uzupełnić pole Opis, tytuł dokumentu.
 5. Kliknąć na przycisk DALEJ.
 6. Wpisać wartość w polu Numer (dokumentu) i wybrać kategorię.
 7. Kliknąć na przycisk DALEJ.
 8. Odznaczyć opcję Opublikuj bez zatwierdzenia
 9. Kliknąć na przycisk DALEJ.
 10. Na podsumowaniu zweryfikować, że w wykazie operacji nie występuje publikacja/udostępnienie dokumentu.
  Wykaz operacji kończy się na dodaniu dokumentu do rejestru Intranet (pkt 3).
 11. Kliknąć na przycisk ZAKOŃCZ.

Dodanie pliku do dokumentu

Cel: publikowany dokument, który będzie zawierać dodatkowe załączniki (więcej niż jeden plik).

 1. Otworzyć formularz dokumentu lub uruchomić proces przygotowanie dokumentu.
 2. Kliknąć na kartę Załączniki.
 3. Kliknąć na przycisk Dodaj (z prawej strony listy pozycji).
 4. W otwartym oknie wskazać pliki i potwierdzić przyciskiem Otwórz.
Illustration
Top