Loading...

Generowanie zamówienia

Niezależnie od tego, jak utworzono zapotrzebowanie, kolejnym krokiem jest utworzenie zamówienia.

Aby utworzyć nowe zamówienie na bazie zapotrzebowania, należy:

 1. włączyć moduł Zamówienia;
 2. w zakładce W OPRACOWANIU odszukać konkretne zapotrzebowanie i kliknąć pozycję;
Generowanie zamówienia – krok pierwszy
 1. w nowym oknie należy:
  • sprawdzić i ewentualnie uzupełnić niezbędne pola w zakładce Szczegóły;
  • sprawdzić i ewentualnie uzupełnić lub zmodyfikować listę w zakładce Pozycje;
  • kliknąć Zapisz;
 2. kliknąć przycisk Drukuj, a potem wybrać opcję Generuj plik z szablonu (PDF, RTF);
Generowanie zamówienia – krok drugi
 1. w kolejnym nowym oknie:
  • w sekcji Format zaznaczyć PDF i wybrać z listy odpowiednią pozycję, na przykład Zamówienie produktu;
  • włączyć opcję załącznik w dokumencie;
  • kliknąć GENERUJ;
Generowanie zamówienia – krok trzeci
 1. zamówienie zostanie wygenerowane i pojawi się w zakładce Załączniki;
Generowanie zamówienia – krok czwarty
 1. kolejne kroki sprowadzają się do procedowania zamówienia. Ten etap opisano w oddzielnym artykule.

W tym miejscu warto dodać, że jeżeli zamówienie zostało opracowane w inny sposób (na przykład utworzone w innym programie), należy je dodać jako załącznik w zakładce Załączniki. Wystarczy kliknąć przycisk Dodaj, w nowym oknie odszukać plik, zaznaczyć i kliknąć Otwórz. Można również przeciągnąć plik załącznika na okno i upuścić na listę w zakładce Załączniki

Illustration
Top