Loading...

Generowanie faktur sprzedaży z innych aplikacji

Generowanie faktur sprzedaży z innych aplikacji

Aby wygenerować faktury sprzedaży z innych aplikacji systemu Ready_TM  musi być włączona opcja Czy włączyć generator faktur cyklicznych w [Ustawieniach aplikacji] oraz w systemie musi być zainstalowana odpowiednia aplikacja np. Pipeline. W aplikacji tej musi być założona sprawa (lead), mieć ustawione pozycje, które maja się znaleźć na fakturze. Sprawa ta musi być „wygrana” oraz muszą być wybrane wymagane ustawienia generatora faktur dla tej sprawy. Szczegóły konfiguracji i pracy z aplikacją Pipeline mozna znaleźć tutaj

Uprawniony użytkownik (członek grupy FAKTURY SPRZEDAŻY – Generowanie faktury lub FAKTURY SPRZEDAŻY – Nadzór nad fakturami) w panelu nawigacji przechodzi do sekcji WYSTAWIONE, a następnie klika w przycisk [Generuj  faktury].

Aplikacja sprawdzi i wygeneruje faktury. Informacja o efekcie operacji oraz ilości wygenerowanych faktur zostanie wyświetlona po zakończeniu działania mechanizmu.

Illustration
Top