Loading...

Generowanie duplikatów faktur sprzedaży i ich korekt

Generowanie duplikatów faktur sprzedaży i ich korekt

Aby utworzyć duplikat korekty lub faktury sprzedaży należy wybrać polecenie [Generuj duplikat] z menu dokumentu.

Zostanie utworzony duplikat dokumentu z datą aktualną, który będzie można znaleźć w zakładce [Załączniki], skąd można go wyświetlić i wydrukować oraz pobrać do zasobów zewnętrznych.

Illustration
Top