Loading...

Formy płatności

Aby zarządzać słownikiem form płatności, klikamy w przycisk [Otwórz] na kafelce Formy płatności.

Klikając w przycisk [Dodaj]/[Edytuj] możemy dodać/modyfikować w wyświetlonym oknie zaznaczoną formę płatności. W tym celu wypełniamy wymagane pola i klikamy w przycisk [OK].

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top