Loading...

Konfiguracja

Konfiguracja

Zaawansowany system konfiguracji procesu obiegu faktur pozwala odzwierciedlić obieg faktury sprzedaży jaki występuje w firmie. Aby poprawnie uruchomić proces obiegu faktur, należy wykonać następujące czynności:

 • Skonfigurować grupy użytkowników uprawnione go pracy z aplikacją.
 • Skonfigurować proces obiegu faktury sprzedaży.
 • Skonfigurować generator faktur w przypadku współpracy aplikacji Faktury Sprzedaży z innymi aplikacjami systemu Ready_TM.

Aby rozpocząć konfigurację, należy w module Ustawienia aplikacji przejść do widoku Faktury Sprzedaży, w którym możemy rozpocząć podstawową konfigurację.

Grupy

Aby można było uzyskać dostęp i uruchomić oraz pracować z aplikacją Faktury Sprzedaży należy skonfigurować odpowiednio grupy użytkowników poprzez przydzielenie do nich odpowiednich użytkowników.

Grupy użytkowników:

 • FAKTURY SPRZEDAŻY – Dostęp do aplikacji: grupa użytkowników mająca dostęp i mogąca uruchomić aplikację Faktury Sprzedaży.
 • FAKTURY SPRZEDAŻY – Osoby weryfikujące: grupa użytkowników mogąca weryfikować formalnie faktury sprzedaży.
 • FAKTURY SPRZEDAŻY – Osoby akceptujące: grupa użytkowników biorąca udział w etapie akceptacji.
 • FAKTURY SPRZEDAŻY – Generowanie faktury: grupa użytkowników mająca uprawnienia do generowania numeru faktury i jej źródła.
 • FAKTURY SPRZEDAŻY – Nadzór nad fakturami: grupa zarządzająca procesem faktur, posiadająca uprawnienia do wszystkich faktur.

Aby dodać użytkowników do wybranej grupy należy kliknąć w przycisk [Zmień uprawnienia]. Następnie należy przejść do zakładki [Pracownicy] i odpowiednich użytkowników dodać do grupy.

Konfiguracja procesu

Aby skonfigurować poprawnie proces obiegu faktury sprzedaży należy w [Ustawieniach Aplikacji] przejść do sekcji Konfiguracja procesu.

Weryfikacja formalna

W konfiguracji tego etapu możemy wybrać w jaki sposób osoba weryfikująca formalnie będzie wybierana. Mamy do wyboru kilka opcji:

 • Bez weryfikacji – weryfikacja nie będzie wykonywana.
 • Do wyboru przez zlecającego – osoba wybierana przez pracownika zlecającego tworzenie faktury sprzedaży, wybór będzie dokonywany podczas wykonywania etapu obiegu.
 • Domyślna grupa – faktura będzie weryfikowana przez osoby z wybranej grupy.
 • Domyślny weryfikator – faktura będzie weryfikowana przez wybranego pracownika.
 • Przełożony (wg struktury) – faktura będzie weryfikowana przez przełożonego zlecającego tworzenie faktury sprzedaży.

Akceptacja

Po weryfikacji formalnej faktura sprzedaży zostanie przekazana do akceptacji. W konfiguracji tego etapu możemy wybrać w jaki sposób osoba akceptująca będzie wybierana. Mamy do wyboru kilka opcji:

 • Bez akceptacji – etap akceptacji nie będzie wykonywany.
 • Do wyboru przez zlecającego – osoba wybierana przez pracownika weryfikującego formalnie fakturę sprzedaży, wybór będzie dokonywany podczas wykonywania etapu obiegu.
 • Domyślna grupa – faktura będzie akceptowana przez osoby z wybranej grupy.
 • Domyślny weryfikator – faktura będzie akceptowana przez wybranego pracownika.
 • Przełożony (wg struktury) – faktura będzie akceptowana przez przełożonego weryfikującego fakturę sprzedaży.

Generowanie

W kolejnym etapie po akceptacji faktura sprzedaży zostanie przekazana do etapu generowania źródła. W konfiguracji tego etapu możemy wybrać w jaki sposób osoba generująca będzie wybierana. Mamy do wyboru kilka opcji:

 • Bez generowania – etap generowania nie będzie wykonywany.
 • Do wyboru przez zlecającego – osoba wybierana przez akceptującego fakturę sprzedaży, wybór będzie dokonywany podczas wykonywania etapu obiegu.
 • Domyślna grupa – źródło faktury będzie generowane przez osoby z wybranej grupy.
 • Domyślny użytkownik – źródło faktury będzie generowane przez wybranego pracownika.
 • Przełożony (wg struktury) – źródło faktury będzie generowane przez przełożonego akceptującego fakturę sprzedaży.

Generator faktur – konfiguracja

Aby możliwe było generowanie faktur z innych aplikacji systemu Ready_TM w systemie musi być zainstalowana aplikacja Pipeline CRM w odpowiedniej wersji oraz włączona opcja Czy włączyć generator faktur cyklicznych w [Ustawieniach aplikacji].

W celu konfiguracji generatora faktur należy uruchomić aplikację Pipeline CRM, a następnie wyszukać i otworzyć odpowiedni plan sprzedaży. Należy pamiętać, że sprawa musi być w stanie [Wygrana] oraz posiadać dodane pozycje, z których generowana będzie faktura sprzedaży.

Uprawniony użytkownik (członek grupy FAKTURY SPRZEDAŻY – Generowanie faktury lub FAKTURY SPRZEDAŻY – Nadzór nad fakturami) na zakładce [Podsumowanie] w udostępnionej sekcji Generatory faktur otrzyma możliwość dodania lub modyfikacji generatora faktur.

Illustration
Top