Loading...

Faktura powtarzalna

W każdej organizacji jest grupa faktur, które pojawiają się w regularnych okresach i dotyczą tej samej usługi. W ramach modułu Faktury zakupu można zdefiniować Faktury powtarzalne. Mechanizm ten pozwala zautomatyzować: opis faktury, określenie rodzaju kosztów i typu dokumentu księgowego, nadanie wzorca kosztów, generowanie danych księgowych oraz skrócenia ścieżki obiegu. Rozwiązanie to opisano w oddzielnym artykule.

W ustawieniach modułu Faktury zakupu i w sekcji FAKTURY POWTARZALNE widoczna jest lista zdefiniowanych faktur powtarzalnych. Dodatkowo w tym miejscu można stworzyć nowe, edytować lub usunąć istniejące faktury.

Do tworzenia nowych faktur powtarzalnych należy wykorzystywać rozwiązanie opisane w oddzielnym artykule. Natomiast ustawienia widoczne w omawianej sekcji przydają się jedynie do usuwania faktur, które nie są już potrzebne. Aby usunąć fakturę, wystarczy zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć przycisk USUŃ.

Faktura powtarzalna
Illustration
Top