Loading...

Pierwsze kroki

Proces konfiguracji eksportera umożliwia poprawny eksport dokumentu faktury lub delegacji do systemu finansowo – księgowego. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

  1. Wskazać konektor (inaczej system finansowo – księgowy).
  2. Wybrać sposób wymiany danych.
  3. Zainstalować lub utworzyć  szablony księgowań.
  4. Zaimportować słowniki jak: rejestry VAT, stawki VAT, typy dokumentów, rodzaje kosztów / przychodów, MPK, dodatkowe analityki, formy płatności.
  5. Skonfigurować ustawienia księgowe.

Przejście powyższego procesu konfiguracji wraz z prawidłowym i kompletnym opisem faktury / delegacji pozwoli na udany eksport dokumentu do systemu finansowo – księgowego.

Konfigurację przeprowadza się w module Ustawienia aplikacji, który należy uruchomić z menu aplikacji:

Po uruchomieniu konfiguracji widoczne są następujące zakładki:

Szczegółowy opis konfiguracji znajduje się w artykułach poświęconym zakładkom.

Po zrealizowaniu konfiguracji następnym etapem jest eksport. Etap jest zawsze poprzedzony generowaniem zapisów księgowych. W momencie, gdy dane księgowe są prawidłowo wygenerowane, istnieje możliwość wyeksportowania dokumentu do systemu finansowo – księgowego.

Illustration
Top