Loading...

Edycja załączników w MS Word

Użytkownicy systemu Ready_TM mogą edytować załączone do dokumentów pliki na dwa sposoby:

  • poprzez akcję Pobierz, edycję pliku i umieszczenie ponownie pliku jako nowej wersji;
  • poprzez akcję Edytuj, która pozwala na otwarcie pliku bezpośrednio w programach pakietu Office, który po zakończeniu pracy i zamknięciu pliku automatycznie jest zapisywany na serwerze usługi.

Aby skorzystać z edycji załączników bezpośrednio w edytorze MS Word, należy:

  1. zainstalować specjalny dodatek, eDokumenty Active Folder, który umożliwia edycję z poziomu komputera. Dodatek dostępny jest w systemie po kliknięciu ikony trzech kropek w prawym górnym narożniku i wybraniu kolejno opcji Narzędzia/Komponenty. Dodatek trzeba pobrać na dysk komputera i zainstalować w systemie. Operacja ta jest wykonywana tylko jeden raz, a sam proces instalacji nie różni się niczym od tego typu działań podejmowanych w stosunku do różnych aplikacji używanych na komputerze;
  2. otworzyć dokument, który ma zostać poddany edycji. W oknie dokumentu ukaże się podgląd załącznika. Aby wprowadzić zmiany, należy kliknąć przycisk Edytuj;
Edycja załączników w MS Word - krok pierwszy
Edycja załączników w MS Word – krok pierwszy
  1.  w tle dokument zostanie pobrany na dysk komputera i otwarty przy pomocy edytora MS Word. Podczas pobierania dokumentu na ekranie monitora pojawi się małe okno z postępem operacji. Okno zniknie w chwili, gdy plik znajdzie się na dysku komputera i zostanie otwarty w edytorze;
Edycja załączników w MS Word - krok drugi
Edycja załączników w MS Word – krok drugi
  1. po zakończeniu edycji dokumentu należy go zapisać w edytorze, korzystając z opcji Zapisz lub klikając przycisk z symbolem dyskietki. Po zamknięciu edytora na ekranie ponownie pojawi się okno postępu, które tym razem będzie pokazywać postęp odsyłania pliku do systemu Ready_TM;
  2. ponowne otwarcie dokumentu w systemie Ready_TM powinno skutkować zaktualizowanym oknem podglądu. Dodatkowo po wejściu do zakładki Załączniki, kliknięciu prawym przyciskiem myszy w nazwę edytowanego załącznika i wybraniu opcji Właściwości z podręcznego menu można sprawdzić historię zmian;
  3. aby zobaczyć historię zmian, należy przejść do zakładki Historia – tam na liście ukażą się dokładne informacje na temat tego, kto i kiedy dokonywał edycji dokumentu.

Warto w tym miejscu podkreślić, że edycja dokumentu przy pomocy dodatku oraz edytora MS Word nie musi tworzyć nowych wersji dokumentu. Jest to zależne od konfiguracji środowiska.

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top