Loading...

Dodanie aneksu umowy

Aplikacja Umowy pozwala na powiązanie wybranej umowy z wieloma aneksami.

W tym celu należy otworzyć umowę do edycji, a następnie kliknąć przycisk DODAJ ANEKS.

Po zapisaniu informacji, dodany aneks wyświetla się na liście wraz z wprowadzonymi podstawowymi informacjami oraz otworzy się do dalszej edycji.

Następnie można:

  • dodać załączniki związane z aneksem;
  • zmienić status aneksu;
  • zarchiwizować – zamknąć dokument do dalszej edycji;
  • uruchomić procedurę przeglądu aneksu – przekazać do opiniowania, podpisu.

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top