Loading...

Wnioskowanie o zaliczkę

Częstą praktyką w firmach jest wystawianie wniosku o zaliczkę.

W tym celu, po wprowadzaniu danych do dokumentu delegacji, wybieramy przycisk DODAJ WNIOSEK O ZALICZKĘ.

We wniosku o zaliczkę uzupełniamy pola:

Zaliczkę pobierze – informacja o pracowniku, który otrzyma zaliczkę. Domyślnie podpowiada się delegowany pracownik.

Cel pobrania zaliczki – pole tekstowe, w którym umieszczamy informację o tym, po co potrzebujemy zaliczkę.

Kwota – wartość zaliczki.

Preferowany termin wypłaty – termin wypłaty zaliczki

Forma wypłaty – Lista opcji do wyboru: Gotówka bądź przelew. W przypadku wybrania przelewu, pokazuje się dodatkowe pole do wpisania numeru konta.

Nr konta – miejsce na nr konta bankowego w przypadku wybrania formy wypłaty przelew.

 

Po zapisaniu zmian, na dokumencie delegacji, oprócz wniosku o zaliczkę pokazują się nam również pozycje zaliczki.

Mamy również dostępne akcje – dodanie nowej pozycji, edycja oraz usunięcie już wprowadzonej.

Edycja kwoty na pozycji spowoduje zmianę kwoty zaliczki.

Illustration
Top