Loading...

Samochód prywatny

W przypadku podróży służbowej samochodem prywatnym pracownik może dodać samochód do zasobów, poprzez kliknięcie w ikonę + przy wyborze zasobów.  Pokaże poniższe okno dialogowe, w którym uzupełniamy wszystkie pola, zgodnie z rozporządzeniu z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.), dalej zwane rozporządzeniem w sprawie zwrotu kosztów.

 


Dodanie samochodu prywatnego do zasobów

Edycja danych samochodu prywatnego

Po zapisaniu automatycznie zostanie wybrany wprowadzony samochód na delegacji.

Wypróbuj Demo

Wystarczy adres email, aby uruchomić bezpłatne demo Ready_™

Illustration
Top