Loading...

Samochód prywatny

W przypadku podróży służbowej samochodem prywatnym pracownik może dodać samochód do zasobów, poprzez kliknięcie w ikonę + przy wyborze zasobów.  Pokaże poniższe okno dialogowe, w którym uzupełniamy wszystkie pola, zgodnie z rozporządzeniu z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.), dalej zwane rozporządzeniem w sprawie zwrotu kosztów.

 


Dodanie samochodu prywatnego do zasobów

Edycja danych samochodu prywatnego

Po zapisaniu automatycznie zostanie wybrany wprowadzony samochód na delegacji.

Illustration
Top