Loading...

Procesowanie delegacji z zaliczką

Osoba wprowadzająca dokument delegacji potwierdza uzupełnienie wymaganych danych i wysyła polecenie do akceptacji poprzez wybranie na workflow opcji WYŚLIJ DO AKCEPTACJI

Czynność ta sprawia, że delegacja otrzymuje status W AKCEPTACJI, a kolejny etap w procesie wykonuje osoba odpowiedzialna za akceptację dokumentu. Dodatkowo, po wykonaniu tej akcji system wygeneruje numer dla delegacji.

Osoba akceptująca delegację, może zobaczyć dokument m.in. w panelu workflow, gdzie ma możliwość wykonania szybkiej akcji. Poniżej, na zrzucie ekranu szczegółowe informacje:

Niebieskie przyciski pozwalają na wyświetlenie odpowiednich zakładek dokumentu: Zakładka Polecenie z wszystkimi podstawowymi informacjami o delegacji, historia dokumentu oraz dodane komentarze.

Przyciski Akceptuję i Nie akceptuję – powodują akcję na panelu workflow.

Akceptacja delegacji przenosi dokument do kolejnej osoby w procesie – użytkownika odpowiedzialnego za wypłacenie zaliczki delegowanemu.

Na tym etapie delegacja otrzymuje status WYPŁATA ZALICZKI oraz zmienia się status akceptacji na POLECENIE ZAAKCEPTOWANE.

Po wypłaceniu zaliczki, użytkownik potwierdza akcję klikając POTWIERDŹ ZAŁATWIENIE na panelu workflow.

Wypłata zaliczki kończy proces dla wniosku polecenia wyjazdu służbowego.

W kolejnym kroku, po zakończeniu delegacji przechodzimy do rozliczenia wyjazdu.

 

Niezaakceptowanie dokumentu delegacji powoduje pojawienie się informacji o napisaniu komentarza z powodem odrzucenia.

Kiedy już uzupełnimy powód odrzucenia wniosku, możemy wybrać na szarfie opcję NIE AKCEPTUJĘ

Odrzucona delegacja wraca do etapu UZUPEŁNIENIE POLECENIA WYJAZDU do wprowadzenia poprawki dla użytkownika, który wygenerował delegację w systemie.

Delegacja otrzymuje status ODRZUCENIE POLECENIA.

Illustration
Top