Loading...

Interfejs użytkownika

Aplikacja Delegacje składa się z kilku zakładek zgrupowanych w dwóch sekcjach:

 1. DELEGACJE:
  • MOJE – gdzie wyświetlone zostają wszystkie delegacje, które użytkownik utworzył, lub w których jest wybrany jako delegowany.
  • MOJEGO DZIAŁU – gdzie wyświetlone zostają wszystkie delegacje, wszystkich osób będących w dziale zalogowanego użytkownika.
  • WSZYSTKIE – gdzie wyświetlone zostają wszystkie delegacje, do których użytkownik ma uprawnienie.
 2. ROZLICZENIE:
  • DO ROZLICZENIA – gdzie wyświetlone są wszystkie delegacje do rozliczenia.
  • ROZLICZONE Z PRACOWNIKIEM – gdzie wyświetlone są wszystkie delegacje już rozliczone z pracownikiem.
  • ZALICZKI – gdzie wyświetlone są wszystkie delegacje z zaliczkami.

Zakładka MOJE składa się dodatkowo z kolejnych przycisków:

 1. Nowa – przycisk do tworzenia nowego dokumentu delegacji krajowej oraz zagranicznej.
 2. Anuluj/Usuń – przycisk pozwalający na unieważnienie delegacji (ustawienie statusu dokumentu na ANULOWANA oraz wyłączenie procesu workflow bądź na usunięcie delegacji).
 3. Kopiuj Delegację – przycisk pozwala na utworzenie nowej delegacji uzupełnionej o wartości z dowolnego, wybranego dokumentu. Tak powstały dokument zawiera m.in.  podstawowe informacje o delegacji, w przypadku wybrania delegacji zagranicznej – miejsca pobytu oraz wniosek i pozycje zaliczki. Taki dokument również przechodzi przez proces workflow.
 4. Ewidencja przebiegu pojazdu – przycisk uruchamiający drukowanie ewidencji przebiegu pojazdu.
 5. Odśwież – przycisk odświeżający widok obszaru roboczego.

Illustration
Top