Loading...

CRM i Pipeline

System Ready_™ i CRM/Pipeline są idealnym rozwiązaniem dla osób zmagających się z brakiem kontroli nad wielkością sprzedaży, nieaktualnymi informacjami dotyczącymi etapu sprzedaży, na którym znajduje się klient, a także z obsługą dużej liczby współpracujących kontrahentów. Pipeline umożliwia uporządkowanie relacji z partnerami i bieżącą kontrolę całego procesu.

Jak korzystać z funkcjonalności CRM systemu Ready_™?

Po zaimportowaniu bazy kontrahentów można łatwo ewidencjonować aktywności z nimi związane w aplikacji Klienci. Przypiętymi do kontrahenta sprawami, dokumentami i zadaniami można wygodnie zarządzać. Dodatkowo korzystanie z aplikacji Poczta umożliwia automatyczne powiązanie każdego e-maila z klientem oraz wyświetlenie go w kartotece klienta i na jego linii czasu.
Film widoczny poniżej przedstawia wybrane możliwości aplikacji:

Jak wykorzystywać aplikację Pipeline?

Aplikacja Pipeline to idealne miejsce do zarządzania procesem sprzedaży. Umożliwia stworzenie szansy sprzedaży przy jednoczesnym powiązaniu jej z klientem i szacowaniu wartości transakcji. W ramach takiej szansy można zarządzać m.in. spotkaniami (tu warto dopisać z kim te spotkania) czy ewidencjonować niezbędne dokumenty. W trakcie procesu można w czytelny sposób zarządzać sprzedażą. Użytkownicy Ready_™ mają możliwość przeciągania szansy między fazami, otrzymywania informacji o wartości negocjowanych kontraktów, weryfikacji realizacji planu, sprawdzania indywidualnych procesów oraz ewidencjonowania złożonych ofert.

Możliwości aplikacji Pipeline przedstawiono w filmie zamieszczonym poniżej:

Więcej informacji na temat elektronicznego obiegu dokumentów

Opis pełnej funkcjonalności CRM i Pipeline dostępny jest w sekcji pomocy:

Illustration
Top